J.F. Roth, Corona en letselschade; welwillendheid vereist, L&S 2020, nr. 2
14 augustus 2020 
in 2020

J.F. Roth, Corona en letselschade; welwillendheid vereist, L&S 2020, nr. 2

Corona heeft ook voor de letselschadepraktijk grote gevolgen. In zijn redactioneel stipt John Roth diverse ‘corona onderwerpen’ aan die in de letselschadepraktijk kunnen (gaan)spelen.

Kan de overheid aansprakelijk worden gesteld omdat niet voldoende maatregelen tegen corona zijn getroffen? Kan een werkgever aansprakelijk zijn voor werknemers die stellen op het werk corona te hebben opgelopen? Is een ziekenhuis aansprakelijk voor patiënten die in het ziekenhuis ziek zijn geworden door corona?

Lees hier het volledige artikel in Letsel & Schade.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.