Goed nieuws voor letselschade slachtoffers!
26 juni 2019 
in 2019

Goed nieuws voor letselschade slachtoffers!

Op 25 juni werd bekend dat Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een maatregel heeft aangenomen waarmee een letselschadevergoeding minder invloed meer heeft op de hoogte van de eigen bijdrage bij zorg vanaf januari 2020. Klik hier voor de aankondiging van de Minister.

Slachtoffers met letselschade kunnen in aanmerking komen voor zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en/of de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op het moment dat deze slachtoffers een schadevergoeding ontvangen, kan de hoogte van hun  schadevergoeding invloed hebben op de hoogte van de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor het ontvangen van deze zorg. Voor deze wetten geldt namelijk: hoe hoger het eigen vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. Hoewel een letselschadevergoeding dient ter compensatie van te verwachten toekomstige kosten en gemiste inkomsten, wordt deze vaak in één keer uitgekeerd en daarmee onderdeel van het vermogen van het slachtoffer. Als dat vervolgens betekent dat je hierdoor een extra hoge eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die je nodig hebt, is dat niet eerlijk.

Tot op heden kon in de afwikkeling op twee mogelijke manieren rekening worden gehouden met die steeds hoger wordende eigen bijdrage. Door niet in één keer af te wikkelen maar jaarlijks, wordt een (te) grote stijging van het eigen vermogen ontweken. Voor slachtoffers is dit vaak onwenselijk, zij zijn gebaat bij een snelle(re) en volledige afwikkeling. Een tweede mogelijkheid is om de kosten van de steeds hoger wordende eigen bijdrage in de afwikkeling op te nemen als schadepost. Dit zorgt dan echter weer voor een extra toename van het eigen vermogen, met tot gevolg dat er wederom een nog hogere eigen bijdrage betaald dient te worden, waar vervolgens weer opnieuw rekening mee moet worden gehouden. De uiteindelijke kosten van de afwikkeling lopen hierdoor alleen maar verder op met als gevolg een onnodig hoge kostenpost voor verzekeraars waarbij soms zelfs de maximale dekking wordt bereikt. In dat geval moet een slachtoffer dan zelfs een deel van haar of zijn schade gaan betalen en dat is natuurlijk een volstrekt onwenselijke situatie.

De aangenomen maatregel voorkomt onnodige extra kosten, maar biedt bovenal meer zekerheid aan slachtoffers. Dat is goed nieuws!

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.