Een verknalde jaarwisseling; letsel door vuurwerk
06 januari 2015 
in Blog

Een verknalde jaarwisseling; letsel door vuurwerk

Ondanks dat afgelopen jaarwisseling ‘relatief rustig’ is verlopen volgens de autoriteiten, is er toch weer heel wat schade ontstaan. Het Verbond van Verzekeraars schat in dat er voor ongeveer 13 miljoen euro aan schade is aangericht. Het betreft dan alleen nog de schade aan huizen en auto’s. Naast zaakschade hebben afgelopen jaarwisseling 574 personen letsel opgelopen door vuurwerk. Dat is minder dan vorig jaar, maar er zijn wel meer mensen ernstig gewond geraakt en in het ziekenhuis beland. Bij veel slachtoffers was sprake van oogletsel.

Letsel door vuurwerk kan zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld als iemand door vuurwerk blind raakt aan een oog. De gevolgen daarvan zijn niet altijd op korte termijn te overzien. Om deze reden pleiten verschillende organisaties, waaronder het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap voor een algemeen vuurwerkverbod. Ook is uit onderzoek gebleken dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor een verbod is op vuurwerk. Zolang dat verbod er niet is, kunnen slachtoffers van vuurwerk dan hun schade verhalen?

Iemand die als omstander letsel oploopt door vuurwerk dat door een ander is aangestoken, kan mogelijk bij degene die het vuurwerk afstak de schade claimen. Dat is echter geen uitgemaakte zaak. Vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw is niet verboden. Sterker nog, het is gebruikelijk dat die avond en nacht vuurwerk wordt afgestoken. Degene die het vuurwerk afstak moet dat wel verantwoord doen en zich bewust zijn van de gevaren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Is er sprake van onvoorzichtig of roekeloos gedrag, door bijvoorbeeld knalvuurwerk in iemands richting te gooien of een Romeinse kaars op iemand te richten, dan kan diegene wel aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook als het gaat om illegaal vuurwerk. Dat is altijd verboden, dus ook tijdens oud en nieuw.

Naast omstanders zijn er ook mensen gewond geraakt toen zij zelf het vuurwerk afstaken. Hoe zit het dan? Mogelijk is dan de fabrikant van het vuurwerk aansprakelijk. Er moet dan wel worden aangetoond dat het vuurwerk niet goed werkte of een ander gebrek had waardoor het mis is gegaan. De regelgeving waaraan vuurwerk moet voldoen is onder andere vastgelegd in het Vuurwerkbesluit.

Onder bepaalde omstandigheden is het dus mogelijk voor slachtoffers van vuurwerk om hun schade vergoed te krijgen. Eenvoudig is dat helaas niet.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.