De zaak Demmink

12 maart 2014. SAP staat een man bij die onder ede heeft verklaard dat hij als 15 jarige jongen ene Joris op de achterbank van zijn auto oraal heeft bevredigd tegen betaling van fl. 250,–. Later herkende hij hem als Joris Demmink.  Op verzoek van de Stichting Roestige Spijker worden er nog meer getuigen verhoord, met als doel de waarheid boven tafel te krijgen en zo toestemming af te dwingen een documentaire uit te zenden over de zaak. Waren er hooggeplaatste ambtenaren van justitie met minderjarigen in de weer en zo ja, waarom zijn zij dan niet strafrechtelijk vervolgd zoals de exploitanten van de jongens? Daar is wel een begin mee gemaakt (het zogenaamde Rolodex onderzoek), maar daar is de stekker uit getrokken. Waarom en door wie is niet duidelijk. Onduidelijk is ook of er wel serieus diepgravend onderzoek gedaan is naar de handel en wandel van de betrokken ambtenaren.

Er worden nog meer getuigen verhoord. Op de website van de rechtbank midden Nederland worden persberichten over de zaak geplaatst. Wordt vervolgd.

Onze client heeft als getuige diverse belastende verklaringen afgelegd, maar hij is door de Staat nimmer beschermd geweest tegen de gevolgen van deze verklaring.

Het OM is op last van het Gerechtshof met een nieuw onderzoek bezig naar de betrokkenheid van de heer Demmink bij de verkrachting van Turkse jongens. Alle personen die iets weten over de zaak kunnen zich melden bij de Rijksrecherche.

Het lijkt er op dat er in elk geval nu wel serieus naar de zaak wordt gekeken en dat is een goed teken in onze rechtsstaat.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.