Blog | Civiele aansprakelijkheid bij grensoverschrijdend gedrag | Sharon Soeltan en Susanne Fijen
21 januari 2022 
in 2022

Blog | Civiele aansprakelijkheid bij grensoverschrijdend gedrag | Sharon Soeltan en Susanne Fijen

Het nieuws over het vermeende grensoverschrijdende gedrag binnen The Voice of Holland roept veel vragen op. Grensoverschrijdend gedrag kan begrijpelijkerwijs een grote impact hebben op het slachtoffer, waardoor naast emotionele schade ook financiële schade kan ontstaan. Wie is hier nu civielrechtelijk voor aansprakelijk te houden?

De verdachte van grensoverschrijdend gedrag kan onder omstandigheden strafrechtelijk worden vervolgd. Als het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat, is het voor het slachtoffer mogelijk om in deze strafrechtelijke procedure een (gedeeltelijke) schadevergoeding te vorderen. Daarnaast kan de verdachte ook civielrechtelijk worden aangesproken op grond van een onrechtmatige daad. Hieronder valt bijvoorbeeld een inbreuk op een (persoonlijkheids)recht en handelen in strijd met een wettelijke plicht.

Naast de verdachte zijn mogelijk ook andere partijen aansprakelijk te houden op grond van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld als zij niet (tijdig) hebben ingegrepen. Onder een onrechtmatige daad valt namelijk ook het nalaten in strijd met een wettelijke plicht of ongeschreven maatschappelijke regels.

Daarnaast kan ook een derde partij onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor andermans handelen/nalaten. Zo kan een werkgever of opdrachtgever aansprakelijk zijn voor schade die haar (niet-) ondergeschikten, vertegenwoordigers of andere hulppersonen aan derden toebrengen.

Verder kan voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onder omstandigheden ook de werkgever aansprakelijk worden gehouden. De werkgever moet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving.

Sharon Soeltan en Susanne Fijen

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.