Chroom-6 vrijgekomen bij schuren treinen in Tilburg
08 november 2017 
in 2017

Chroom-6 vrijgekomen bij schuren treinen in Tilburg

In Tilburg zijn ernstige fouten gemaakt bij het schuren van treinen waar verf op zat met het schadelijke chroom-6. Het Openbaar Ministerie is daarom een onderzoek gestart. Het Brabants Dagblad bericht dat Nedtrain, dat de treinen onderhoud, en de gemeente onvoldoende maatregelen hebben genomen om blootstelling te voorkomen.

Tussen 2004 en 2011 zijn zo’n 600 mensen blootgesteld aan chroom-6 toen zij deelnamen aan een reïntegratieproject. De groep werklozen verrichte de werkzaamheden aan de treinen om ervaring in de werkplaats op te doen. Een groep van 70 mensen die getroffen is door de beroepsziekte heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor hun schade.

Chroom 6 is een handig stofje. Het hecht zich erg gemakkelijk aan allerlei soorten materialen. Zo kan het zorgen voor extra stevigheid of een deklaag vormen waardoor het materiaal langer meegaat. In vaste vorm is het onschadelijk, maar door bijvoorbeeld schuren komt het stofje vrij. Zelfs een kleine hoeveelheid kan dan al kanker veroorzaken.

Het Brabants Dagblad heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken tijdens de schuurwerkzaamheden. Zo blijkt dat de voorzorgsmaatregelen zwaar onder de maat waren. Er werden geen stofmaskers gedragen en het stof werd niet weggezogen door de schuurmachines.

Nalatig

Onderhoudsbedrijf Nedtrain had volgens het Brabants Dagblad op de hoogte moeten zijn van de schadelijke stof. Tot in de jaren 90 gebruikte Nedtrain namelijk zelf ook de verf met chroom-6. Daarnaast heeft de gemeente signalen laten liggen. Een deskundige wees er in 2005 al op dat mogelijk schadelijke stoffen vrijkwamen bij het schuren. De gemeente heeft vervolgens niets met die aanwijzingen gedaan.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te zorgen voor veilige omstandigheden voor de werknemers. In deze situatie hadden de partijen die het reïntegratieproject verzorgden, de gemeente Tilburg en Nedtrain, moeten zorgen voor veiligheidsmaatregelen. Nu zij dat niet hebben gedaan is de kans groot dat slachtoffers kans maken op schadevergoeding.

Het is niet de eerste keer dat chroom-6 in het nieuws is. Een aantal jaren geleden werd bekend dat ook Defensie-medewerkers met chroom-6 hebben gewerkt en als gevolg daarvan ziek zijn geworden. Zie hier de blog over de aansprakelijkheid van Defensie.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.