Bouwkranen Alpen aan den Rijn
03 augustus 2015 
in Blog

Bouwkranen Alpen aan den Rijn

Op 3 augustus 2015 zijn er tijdens werkzaamheden aan de Julianabrug in Alphen aan den Rijn twee bouwkranen en een brugdeel omgevallen. De bouwkranen vielen om tijdens het hijsen van het brugdeel en kwamen vervolgens terecht op woningen en winkels. Onduidelijk is nog hoe het ongeval kan zijn ontstaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een verkennend onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval.

Inmiddels is het bericht naar buiten gekomen dat er gelukkig geen gewonden zouden zijn. De materiele schade aan huizen en woningen is echter groot.

In het geval men de schade zouden willen vorderen, is het van belang om te weten wie er als aansprakelijke partij kan worden aangemerkt. De eerste partij die wellicht aansprakelijk is, is het bedrijf dat de hijswerkzaamheden uitvoerde. Er zal uitgezocht moeten worden of de (hijs)werkzaamheden voldoende zorgvuldig zijn uitgevoerd en of daarbij aan alle geldende regels en voorschriften is voldaan. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, kunnen de slachtoffers zich tot dit bedrijf wenden.

Ook zou kunnen blijken dat er tijdens de hijswerkzaamheden een fout is gemaakt of dat er onzorgvuldig is gehandeld door één of meerdere personen. In dat geval kan de persoon die verantwoordelijk is voor de fout worden aangesproken. In het geval de fout is gemaakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal in veel gevallen ook de werkgever van de betreffende persoon aangesproken kunnen worden ter vergoeding van de schade.

Er zijn dus verschillende manieren voor de slachtoffers om de schade te verhalen. Bij welke partij de slachtoffers precies moeten zijn, zal pas duidelijk worden nadat meer bekend is over de oorzaak van het ongeval. Dit zal dus voorlopig afgewacht moeten worden.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.