Blog | Stijgende lijn nodig in bagage-afhandeling Schiphol
16 maart 2023 

Blog | Stijgende lijn nodig in bagage-afhandeling Schiphol

Je zult het je waarschijnlijk nog wel kunnen herinneren, de nieuwsberichten over het personeel dat verantwoordelijk is voor de bagage op Schiphol. Vorige maand schreef het RTL nieuws dat Vakbond FNV een collectieve rechtszaak begonnen was tegen de bagagebedrijven op Schiphol.

 Maar niet alleen Vakbond FNV houdt zich bezig met de bagagebedrijven op het vliegveld. Bijna iedere Nederlander heeft er ondertussen een mening over. Er zijn items op televisie geweest, bijvoorbeeld bij 1Vandaag. Ook de Arbeidsinspectie heeft zich erover gebogen.

Hulpmiddelen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de bagagebedrijven deze week eisen opgelegd. Zo moeten ze per direct gebruik gaan maken van hulpmiddelen. Ook wil de Arbeidsinspectie dat de hele afhandeling van bagage binnen twee jaar geautomatiseerd is. Dit is nodig om de belasting van de medewerkers te verlichten. Tot nu toe heeft geen van de zes bagagebedrijven die werkzaam zijn op Schiphol hier voldoende voor gedaan. Er zijn op sommige plekken wel tilhulpen voor het personeel. Er wordt alleen geen toezicht gehouden om te zien of deze hulpmachines ook gebruikt worden. Werknemers geven aan dat het gebruik van deze machines vaak juist vertraging oplevert en dat ze ze daarom lang niet altijd gebruiken.

Werkgeversaansprakelijkheid bij onvoldoende (toezicht op het gebruik van) hulpmiddelen

De eisen van de Arbeidsinspectie zijn in lijn met het juridische kader van de aansprakelijkheid van de werkgever voor gezondheidsklachten van werknemers. De wet bepaalt dat een werkgever richting een werknemer in beginsel aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid geldt voor de schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever díe maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in uitoefening van zijn functie schade lijdt. Dat betekent in het geval van zwaar tillen, dat de werkgever – zoals ook de Arbeidsinspectie nu eist -  moet zorgen voor tilhulpen en het toezicht op het juiste gebruik ervan. Doet de werkgever dit niet, dan schendt zij vermoedelijk haar zorgplicht.

Arbeidsrechtelijke omkeringsregel

Waar het op de weg van de werkgever ligt om aan te tonen dat zij aan haar zorgplicht zou hebben voldaan, ligt het op de weg van de werknemer om aan te tonen dat hij de schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. In het geval van rugklachten kan dit lastig zijn, aangezien zich dit mogelijk door de jaren heen ontwikkelt. Dit kan de werknemer in een lastige bewijspositie brengen. Om de werknemer in zijn bewijspositie tegemoet te komen, is in de rechtspraak de zogeheten ‘’arbeidsrechtelijke omkeringsregel’’ geformuleerd. Deze houdt in dat het oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de schade in beginsel wordt aangenomen, wanneer de werknemer 2 dingen kan bewijzen:
 1. Hij heeft zijn werkzaamheden moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid
 2. Hij lijdt aan gezondheidsklachten die daardoor kunnen zijn veroorzaakt.

Hoe vliegen we de toekomst in

Sommige bagagebedrijven werken al met veel meer hulpmiddelen. Het is zelfs zo dat er bagagebedrijven zijn die de bagage volledig zonder fysieke belasting van de medewerkers afhandelen. Dit wil de Arbeidsinspectie ook van de bedrijven op Schiphol. Op deze manier ontstaan er minder (of zelfs geen) gezondheidsklachten bij werknemers van de bedrijven. Zo voelen ze zich niet alleen fijner en zijn ze gezonder, ook zal dat op de langere termijn zorgen voor minder uitval en meer werkgeluk.

 De bagagebedrijven kunnen nog bezwaar maken tegen de eisen van de Arbeidsinspectie. Uiteindelijk heeft dat juridisch geen gevolg voor de eisen die nu gesteld zijn.

FNV

 Vakbond FNV is de rechtszaak aangegaan omdat er veel klachten binnengekomen zijn. Deze klachten gaan vooral over het fysiek zware werk en de onderbezetting. Dat er nu eisen van de Arbeidsinspectie liggen, zegt niet dat de FNV het er nu bij laat zitten. Het gaat de Vakbond behalve om een verandering in de werkprocessen ook om het verleden en een verhoging van de salarissen.

Hoe kan SAP Letselschade Advocaten helpen

Zoals je leest zijn dit best wel ingewikkelde situaties. De advocaten van SAP hebben veel ervaring in het bijstaan van mensen na een bedrijfsongeval of gezondheidsklachten die voortkomen uit het werk. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Je kunt altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen. Een van onze advocaten loopt samen met jou de situatie door en zal je uitleg geven over de mogelijkheden.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.