'Baby-handel' met Sri Lanka

Adoptie is met grote regelmaat negatief in de publiciteit gekomen. Berichtgevingen over mensenhandel, winstoogmerk en vervalsingen zijn talloos.

Zo wordt in 1963 in de Margriet (!) al bericht over de verkoop van Griekse kinderen aan Zweedse en Amerikaanse echtparen in de jaren ’40 en ’50. De berichtgeving neemt een vlucht rond 1980. In augustus 1979 worden in Indonesië arrestaties verricht in het kader van kinderhandel. Arme boeren of alleenstaande moeders werd voorgehouden dat hun kind naar een rijke Europeaan zal gaan, waarna het kind voor een vergoeding werd afgestaan. De kinderen zijn voor een veelvoud van deze vergoeding doorverkocht aan kindertehuizen die zich met adoptie bezighouden. Ook Sri Lanka komt negatief in het nieuws. Adopties werden georganiseerd door onder andere de stichting Flash die meerdere keren negatief in de publiciteit kwam. De kinderbescherming doet in 1979 onderzoek naar de praktijken van het adoptiebureau, omdat een verpleegster die jarenlang in Indonesië heeft gewerkt beweert dat Flash op ontoelaatbare wijze kinderen naar Nederland haalt. Op 8 november 1981 verschijnt er een artikel in Bild am Sonntag over babyhandel door Flash. De stichting zou voor sommen tussen 12.000 en 35.000 Duitse Mark baby’s uit Sri Lanka, veelal ziek, ‘verkopen’ aan Duitse adoptieouders. Er werden op 11 november 1981 zelfs Kamervragen gesteld naar deze praktijken. Was het waar dat de West-Duitse justitie een onderzoek heeft gevraagd naar Flash? Is Flash ook betrokken bij de adoptie ten behoeve van Nederlanders? Is de Staatssecretaris bereid inzicht te geven van de feitelijke gang van zaken? Omdat de Staatssecretaris voor zover hij kon nagaan de eerste vraag ontkennend moest beantwoorden kon hij op de laatste twee vragen geen antwoord geven.

In 1981 wordt een smokkelsyndicaat ontdekt dat in Sri Lanka vele ‘baby-boerderijen’ exploiteert voor adoptie. Daar werden vrouwen zwanger gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te kunnen voldoen. Het programma Zembla onthulde dat in 2017, maar het was toen ook al landelijk nieuws. In 1983 komt Flash ook nog in Brazilië in opspraak, omdat ze volgens een gezaghebbende Braziliaanse krant een rol speelt in de ontvoering van baby’s en in de illegale handel hierin. Flash werd door de Nederlandse overheid langdurig gevrijwaard van de verplichting om de personalia van het adoptiekind voor vertrek op te geven. Gezien de berichtgeving over adoptiepraktijken wereldwijd en in Sri Lanka in het bijzonder en gezien de reputatie van Flash is dit bijzonder onzorgvuldig. Er zijn veel adopties uitgevoerd waarbij het niet duidelijk was of de ouders afstand hebben gedaan of waarbij de personalia van het adoptiekind niet opgegeven zijn.

En zo komt in de jaren ’80 de import van duizenden baby’s uit Sri Lanka naar Nederland op gang. Kinderen die niet weten waar ze vandaan komen, wie hun ouders zijn en welke familieleden ze hebben. Omgekeerd weten de Sri Lankaanse mensen niet waar hun kind is gebleven.

SAP Advocaten onderzoekt de juridische mogelijkheden voor de geadopteerden om hun schade door onzorgvuldige adoptie te herstellen. Volg de komende periode de blogs van SAP over dit onderwerp als u meer wilt weten.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.