Arbeidsongeschiktheid, belangrijke informatie voor ondernemers
23 februari 2010 

Arbeidsongeschiktheid, belangrijke informatie voor ondernemers

Als ondernemer loopt u elke dag risico’s. Voor het risico van arbeidsongeschiktheid kunt u een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, afgekort een AOV. Uw specifieke arbeid is dan verzekerd als u niet meer kunt werken zoals vroeger.

Als u arbeidsongeschikt wordt kan er discussie komen met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Daardoor kunt u zonder inkomen komen te zitten. In dat geval is het nuttig om bij SAP advies in te winnen over uw rechten. U heeft immers een ander belang dan dat van een verzekeraar. SAP advocaten heeft veel ervaring met arbeidsongeschiktheid van zelfstandig ondernemers. Wij zijn bovendien zelf ook ondernemers.

Om voor een AOV uitkering in aanmerking te komen moet een arts uw medische beperkingen vaststellen. Vervolgens zal een arbeidsdeskundige bepalen in hoeverre u nog kan werken of u helpen om uw werk aan te passen. Deze arts en arbeidsdeskundige worden door de verzekeringsmaatschappij benoemd! Wij weten welke artsen u wel en niet moet hebben. Wij weten welke vragen er gesteld moeten worden en welke niet, zodat u de juiste uitkering krijgt.

Ook zorgen wij er voor dat u de juiste premie betaalt. Een AOV verzekering is duur. Als u arbeidsongeschikt raakt hoeft u voor het deel van de arbeidsongeschiktheid geen premie te betalen. Stel u bent aannemer en betaalt € 10.000,– premie voor een verzekerde som van € 100.000. U kunt nog maar halve dagen werken. De verzekeraar vindt u 25% arbeidsongeschikt. In dat geval ontvangt u € 25.000,– aan uitkering en betaalt u 25% minder premie. Als wij er samen met u voor zorgen dat het juiste percentage 50 is, ontvangt u € 50.000,00 per jaar maar betaalt u ook € 5.000,– aan premie minder. U verdient dan per jaar bijna € 30.000,– en dat is veel geld.

Veelal hoeft u bij arbeidsongeschiktheid ook geen premie te betalen voor een hypotheek of pensioenvoorziening (lijfrente). Dit is vaak meeverzekerd. Weinig mensen zijn daarvan op de hoogte. Het percentage arbeidsongeschiktheid wordt daardoor nog veel belangrijker.

We hebben bijvoorbeeld een procedure gewonnen voor een client met moeilijk aantoonbare klachten, die door de verzekeraar niet ziek werd geacht in de zin van de polisvoorwaarden. Zij kon aanspraak maken op 100% uitkering. Voor een aangereden huisarts die nog wel kon werken hebben we een andere procedure gewonnen. Door zijn beperkingen kon hij niet langer aan de eisen voor het beroep van huisarts noodzakelijke herregistratie voldoen. Dat leidt tot volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de polis (vindplaats www.rechtspraak.nl, typ huisarts en Movir bij uitspraken). Ook hier gaat het om honderdduizenden euro’s.

Let op: u moet de verzekeraar tijdig laten weten dat u de uitkering te laag vindt. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met SAP advocaten als u merkt dat u het niet eens bent met uw verzekeraar en krijg de uitkering waar u recht op heeft.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.