• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Vliegramp MH17

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Vliegen is de veiligste manier van vervoer, maar als het mis gaat is het meestal goed mis.

Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in Oost-Oekraïne, waar een pro-Russische opstand gaande was. Al snel bleek dat het toestel geraakt werd door een luchtdoelraket die vanaf de grond werd afgevuurd. Aan boord waren 193 Nederlanders, die net als de andere 105 inzittenden allemaal om het leven kwamen. Het onderzoek verliep sindsdien moeizaam, waarbij talloze aansprakelijkheidsvragen de kop op staken. Ongeveer duizend nabestaanden laten zich door SAP Advocaten en vijf andere kantoren bijstaan bij deze verschrikkelijke ramp.

Hieronder vindt u de huidige stand van het onderzoek en een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Vliegen is de veiligste manier van vervoer, maar als het mis gaat is het meestal goed mis.

Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in Oost-Oekraïne, waar een pro-Russische opstand gaande was. Al snel bleek dat het toestel geraakt werd door een luchtdoelraket die vanaf de grond werd afgevuurd. Aan boord waren 193 Nederlanders, die net als de andere 105 inzittenden allemaal om het leven kwamen. Het onderzoek verliep sindsdien moeizaam, waarbij talloze aansprakelijkheidsvragen de kop op staken. Ongeveer duizend nabestaanden laten zich door SAP Advocaten en vijf andere kantoren bijstaan bij deze verschrikkelijke ramp. Hieronder vindt u de huidige stand van het onderzoek en een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Waar kunnen nabestaanden terecht voor een schadevergoeding?

De meeste nabestaanden hebben zich na de ramp gemeld bij Malaysia Airlines. Op grond van het Verdrag van Montreal dient Malaysia Airlines namelijk – ongeacht schuld of nalatigheid – de schade tot ongeveer € 130.000,– te vergoeden. Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van de vraag welk recht van toepassing wordt verklaard. Dit kan Nederlands recht zijn, maar bijvoorbeeld ook het recht van het land van bestemming. In de zaak van de vliegramp in Tripoli werd uiteindelijk gekozen voor een combinatie van rechtsstelsels van verschillende landen. 

Nabestaanden

Nabestaanden kunnen naar Nederlands recht de begrafeniskosten en gederfd levensonderhoud vergoed krijgen. Met dat laatste worden de kosten van levensonderhoud bedoeld en vergoeding van huishoudelijke hulp. Wanneer de schade hoger is dan dit bedrag, kan Malaysia Airlines zich verweren door te bewijzen dat het neerstorten haar schuld niet was. Zij zou kunnen aanvoeren dat het vliegtuig is neergehaald, waar tegenover staat dat gesteld kan worden dat het gevaarlijk was om boven dit oorlogsgebied te vliegen. Op dit moment kunnen wij melden dat het overgrote deel van de nabestaanden een schadevergoeding van Malaysia Airlines heeft ontvangen. De hoogte van deze schadevergoeding is geheim. Een aantal zaken loopt nog. Kunnen er ook andere partijen aansprakelijk worden gesteld voor de vliegramp?

Op dit moment is het nog te vroeg om een andere partij – naast Malaysia Airlines – aansprakelijk te stellen. Uit het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) blijkt dat het vliegtuig is neergeschoten. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. Ook loopt er op dit moment nog een uitgebreid internationaal strafrechtelijk onderzoek. Pas als de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn, kan er nader onderzoek worden gedaan naar de mogelijke aansprakelijkheid van andere partijen dan Malaysia Airlines en kan worden onderzocht of Malaysia Airlines een verwijt kan worden gemaakt.

Op 28 september 2016 presenteerde het Joint Investigation Team (JIT) haar (tussentijdse) onderzoeksresultaten inzake het strafrechtelijk onderzoek. De belangrijkste conclusies zijn:

Hoewel het erop lijkt dat het JIT dichtbij de ‘daders’ is zullen we moeten wachten totdat deze daders daadwerkelijk zijn geindentificeerd voordat we een civielrechtelijke actie kunnen beginnen.


Wie kunnen de nabestaanden bijstaan?

Slachtofferhulp Nederland heeft geadviseerd in ieder geval een advocaat in de arm te nemen die lid is van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA) en de verenging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Daarnaast dient de advocaat op zijn minst ervaring te hebben met de afhandeling van schade na internationale vliegrampen.


Kernteam MH17

De Raad voor Rechtsbijstand, Slachtofferhulp Nederland en de betrokken verenigingen LSA en ASP hebben de afgelopen periode er naar gestreefd om een kernteam van advocaten voor de tweede fase van de rechtsbijstand op te richten. Dat kernteam is inmiddels opgericht en zal proberen om met Malaysia Airlines afspraken te maken over vraagstukken die voor alle schadeclaims spelen (tweede fase). Het kernteam zal de komende maanden een belangrijke rol gaan spelen voor alle nabestaanden.

Advocaat Sander de Lang (SAP Advocaten) is een van de advocaten die deel uitmaakt van dit (inter)nationale kernteam.


Waarschuwing:

Er bereiken ons berichten dat er Amerikaanse advocaten zijn die hun diensten ongevraagd aan nabestaanden aanbieden. Wij raden nabestaanden aan niet op de aangeboden diensten in te gaan en geen enkel document te ondertekenen. Het is op dit moment niet nodig om met hen in zee te gaan.


Meer info

SAP Advocaten heeft veel ervaring met schadevergoedingen aan slachtoffers van vliegrampen. Zo stonden wij slachtoffers bij van de vliegramp in Tripoli (Afriqiyah Airways) in 2010, de vliegramp met Turkish Airlines vlucht TK1951 van 25 februari 2009, en de Herculesramp van 15 juli 1996, de Faro ramp van 21 december 1992.


Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met SAP Advocaten via telefoonnummer +31 (0) 33-4613048. Vanwege de omvang van deze ramp heeft SAP Advocaten een team van advocaten gevormd dat u zal bijstaan.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.