Vliegramp Hercules 1996

  • 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • >25 Jaar ervaring

Vliegramp Hercules 1996

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

>25

Jaar ervaring

Vliegramp Hercules 1996

Op 15 juli 1996 stortte een Belgisch Hercules-vliegtuig neer op de vliegbasis van Eindhoven. Aan boord waren naast de vier Belgische bemanningsleden ook 37 jongelingen van het Fanfarekorps van de Landmacht. Vierendertig van hen lieten het leven, zeven overleefden de crash maar kenden zware verwondingen. De crash ontstond na de botsing met een zwerm vogels, waarop technische problemen volgden. De zware balans was onder andere het gevolg van de diverse inschattingsfouten die nadien gemaakt werden. Ook tijdens de nasleep gebeurden er verschillende fouten, waardoor de dodentol zo sterk opliep.

Vliegramp Hercules 1996

Op 15 juli 1996 stortte een Belgisch Hercules-vliegtuig neer op de vliegbasis van Eindhoven. Aan boord waren naast de vier Belgische bemanningsleden ook 37 jongelingen van het Fanfarekorps van de Landmacht. Vierendertig van hen lieten het leven, zeven overleefden de crash maar kenden zware verwondingen. De crash ontstond na de botsing met een zwerm vogels, waarop technische problemen volgden. De zware balans was onder andere het gevolg van de diverse inschattingsfouten die nadien gemaakt werden. Ook tijdens de nasleep gebeurden er verschillende fouten, waardoor de dodentol zo sterk opliep.

Oorzaken van de hoge tol

De crash zelf was het gevolg van een zwerm vogels die in de motoren terechtkwamen. Op dat moment bevond het vliegtuig zich op lage hoogte en besloot de bemanning om een doorstart te maken. Bovendien werd ook de derde motor uitgeschakeld. Tijdens het maken van de doorstart crasht het vliegtuig terwijl het een scherpe bocht naar links maakt. Ook nadien ging het verder de mist in. De luchtverkeerleider gaf de brandweercommandant immers niet door hoeveel passagiers in het vliegtuig aanwezig waren. De brandweercommandant ging er daarom maar foutief vanuit dat er zich geen passagiers in het vliegtuig bevonden. Hierdoor werd voorrang gegeven aan het bluswerk, terwijl anders nog meer passagiers de vliegtuigramp zouden kunnen overleefd hebben. SAP stond de slachtoffers van deze vliegramp bij en deed dat eerder ook al bij de slachtoffers van de Faro ramp in 1992.

Vrijspraak brandweercommandant en verkeersleider

In de nasleep van het onderzoek vorderde het Openbaar ministerie een voorwaardelijke gevangenisstraf en honderdvijftig uur dienstverlening voor de individuele fouten die gemaakt werden door de brandweercommandant en de verkeersleiding. Echter werden zij door de militaire rechtbank te Aarnhem vrijgesproken, aangezien de rechtbank concludeerde dat een andere aanpak niet noodzakelijk tot minder slachtoffers had kunnen leiden.

Nieuwe feiten

Met het boek Vergeten ramp van Hans Matheeuwsen kwamen recent nieuwe feiten over de Herculesramp aan het licht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid besloot echter om het onderzoek niet opnieuw te openen. SAP Advocaten hekelde die situatie en haalde aan dat er nauwelijks met de Onderzoeksraad te praten valt. Daarop verstuurde SAP Advocaten een brief aan de vaste Kamercommissie voor Defensie en toenmalig minister van Defensie Hans Hillen. Die brief kon op de nodige persaandacht rekenen. Bij SAP weten we niet alleen wat de te bewandelen weg is om een adequate schadevergoeding te verkrijgen, bovendien kennen we alle methoden om ook de ware toedracht te ontdekken. Hiervoor schuwen we geen niveaus en laten we ons desgevallend ondersteunen door buitenlandse experts. Deze zaak vormt daar een mooi voorbeeld van.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.