Twaalf Sri Lankaanse geadopteerden stellen de overheid aansprakelijk | Mark de Hek
30 april 2021 
in 2021

Twaalf Sri Lankaanse geadopteerden stellen de overheid aansprakelijk | Mark de Hek

Twaalf mensen die uit Sri Lanka zijn geadopteerd stellen de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de misstanden bij hun adopties in de jaren ’80. De overheid had concrete aanwijzingen dat Stichting Flash – die hun adopties organiseerde – niet deugde en had hiertegen moeten optreden. Ze stellen de Staat aansprakelijk voor dit gebrekkige toezicht en willen een vergoeding voor de kosten die zij (hebben) moeten maken in verband met de misstanden. Omdat hun adoptiedossiers niet kloppen weten ze niet wie hun biologische familie is. Ze hebben hierdoor kosten gemaakt of moeten in de toekomst kosten maken in verband met een zoektocht in Sri Lanka, DNA-tests of psychologische hulp.

Rapport en reactie regering

8 februari jl. verscheen het rapport van de commissie-Joustra. Deze commissie concludeerde dat de overheid had weggekeken voor misstanden en had moeten ingrijpen. Deze misstanden bestonden uit ontvoering, corruptie en valsheid in geschrifte. Het rapport concludeert dat de overheid heeft verzuimd haar verantwoordelijkheden en verplichtingen na te komen.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft na overhandiging van het rapport excuses aangeboden namens de Nederlandse Staat. Hij heeft erkend dat door het tekortschieten van de overheid de misstanden konden voortduren. Toch heeft het rapport volgens hem niet tot gevolg dat aansprakelijkheid van de Staat vast is komen te staan, en moet op individueel niveau bekeken worden of er schadeposten moeten worden vergoed. Wel heeft de minister toegezegd dat de Staat zich niet langer op verjaring zal beroepen, wat voor geadopteerden de weg opent voor juridische stappen.

Aansprakelijkheid overheid

Advocaat Mark de Hek (SAP Advocaten) meent dat voor de 12 gedupeerden uit Sri Lanka vaststaat dat de overheid aansprakelijk is. Vanaf eind jaren ’70 werd Stichting Flash publiekelijk geassocieerd met babyhandel en adoptiefraude, maar de overheid legde de organisatie geen strobreed in de weg: “Alle alarmsignalen voor deze organisatie stonden op rood, maar de overheid keek weg. Er werd alleen gekeken naar de belangen van de adoptieouders, niet naar het belang van het kind.”

Volgens de advocaat is het de overheid te verwijten dat de geadopteerden niet weten wie hun biologische familie is, en moet de overheid deze schade – voor zover dat nog kan – herstellen door het vergoeden van zoektochten, DNA-tests en mentale hulp: “De excuses die zijn gemaakt door de regering worden gewaardeerd, maar met excuses koop je geen DNA-test”

SAP Advocaten hoopt dat de overheid aansprakelijkheid wil erkennen en met de gedupeerden om tafel wil om te schade te vergoeden.

Bekijk hier het NOS journaal van 17:00 uur terug of lees verder via de volgende links:

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.