Seksueel misbruik kerken letselschade


  • 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Seksueel misbruik kerken letselschade

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Seksueel misbruik kerken

Midden 2017 erkende paus Franciscus dat de Katholieke Kerk te lang talmde bij het erkennen van het seksueel misbruik binnen de kerk. Er ging wel meer mis, ook in Nederland. Vanaf begin 2010 zouden meer dan tweeduizend meldingen volgen van slachtoffers en ooggetuigen. De door de Kerk zelf opgerichte commissie-Deetman kreeg toegang tot de archieven en vroeg daders om zich te melden. In haar tussenrapport hekelde diezelfde commissie het klachtenbureau Hulp en Recht, dat geen goede slachtofferhulp zou geboden hebben. Uiteindelijk zou het gaan om ongeveer duizend gevallen van penetratie, waarbij tot achthonderd daders zouden betrokken zijn. De slachtoffers waren bijna altijd tussen zes en veertien jaar jong. De gevolgen voor hen waren niet min: een bovengemiddeld aantal suïcidepogingen in het latere leven, vormt een bewijs van de emotionele schade die ook op lange termijn geleden werd.

Seksueel misbruik kerken

Midden 2017 erkende paus Franciscus dat de Katholieke Kerk te lang talmde bij het erkennen van het seksueel misbruik binnen de kerk. Er ging wel meer mis, ook in Nederland. Vanaf begin 2010 zouden meer dan tweeduizend meldingen volgen van slachtoffers en ooggetuigen. De door de Kerk zelf opgerichte commissie-Deetman kreeg toegang tot de archieven en vroeg daders om zich te melden. In haar tussenrapport hekelde diezelfde commissie het klachtenbureau Hulp en Recht, dat geen goede slachtofferhulp zou geboden hebben. Uiteindelijk zou het gaan om ongeveer duizend gevallen van penetratie, waarbij tot achthonderd daders zouden betrokken zijn. De slachtoffers waren bijna altijd tussen zes en veertien jaar jong. De gevolgen voor hen waren niet min: een bovengemiddeld aantal suïcidepogingen in het latere leven, vormt een bewijs van de emotionele schade die ook op lange termijn geleden werd.

Kritiek op commissie-Deetman

Een onderzoekscommissie die seksueel misbruik binnen zijn eigen rangen moet onderzoeken, komt automatisch op kritiek te staan. Hoe zit het immers met de onafhankelijkheid en de neutraliteit van diezelfde onderzoekers? Denk maar aan de kwestie-Henk Heithuis die gecastreerd werd om hem te 'genezen' van zijn homoseksuele neigingen. De commissie-Deetman wist dat, maar greep niet in. Er zijn wel meer signalen dat de commissie het belang van de daders voorop dat van de slachtoffers plaatste. In 2016 raakte bijvoorbeeld bekend dat Deetman de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik onder druk had geplaatst om hen zo af te laten zien van hun verzoek om een parlementaire enquête. Ook na het onderzoek bleef de voormalige commissie-Deetman de gemoederen bedaren. Zo besliste het bijvoorbeeld niet samen te werken met het Nationaal archief voor de archivering van het onderzoek, wat nogmaals aan de transparantie toornt. Het is niet alsof wij zomaar een ongelovige Thomas zijn. Ook onze ervaringen leren ons dat de kerk niet uit eigen beweging met alle details voor de draad zal komen. Toen wij in juni 2011 de KNR en de bisschoppenconferentie contacteerden omtrent hun standpunt over de verjaring in civiele procedures, kregen wij in het geheel geen antwoord. De roep om een parlementair onderzoek werd zo steeds groter, maar uiteindelijk bleef het beperkt tot de beperkte impact van de Motie Gesthuizen.

Recht op schadevergoeding

Slachtoffers van seksueel misbruik dragen de gevolgen vaak gedurende het verder verloop van hun leven mee, zeker indien het misbruik plaatsvond op jonge leeftijd en in volle levensontwikkeling. Vooral op emotioneel vlak zijn de gevolgen niet min. Angststoornissen, slaapstoornissen, depressies, interpersoonlijke afhankelijkheid en een hogere kans op automutilatie en zelfdoding, werd door de medische literatuur reeds veelvuldig in verband gebracht met seksueel kindermisbruik.

Slachtoffers hebben dan ook stuk voor stuk recht op een smartengeldvergoeding die dat emotionele leed moet vergoeden. Ook andere schadeposten zijn mogelijk. Eerder werden er bijvoorbeeld ook al schadevergoedingen toegekend om de studievertraging na seksueel misbruik te vergoeden. Wij zullen het alvast niet nalaten om het onderste uit de kan kenbaar te maken. In samenspraak met slachtoffers helpen wij het seksueel misbruik te bewijzen en een schadevergoeding te bekomen, mede om hun leed te erkennen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.