Q-koorts

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetti. De bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven. De mens kan ook worden besmet. Besmetting kan optreden door inademing van besmet stof, door direct contact met besmette dieren en door het nuttigen van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet vlees. Met name het verwaaien van ingedroogde en op weilanden uitgereden mest zorgt voor verspreiding van de bacteriën naar de mens. Eén enkele bacterie is voldoende om besmet te raken. De incubatietijd is 9 tot 40 dagen.


In 2007-2010 heeft zich in Nederland een Q-koorts-epidemie voorgedaan, waarbij veel mensen als gevolg van de besmetting ziek zijn geworden. Tot 2007 werden jaarlijks ongeveer 20 mensen ziek van Q-koorts in Nederland. In 2007 werden dat ineens zo’n 170 mensen. In 2008 werden 1000 mensen met Q-koorts gemeld en in 2009 zijn ruim 2100 patiënten met Q-koorts bekend. Inmiddels zijn er 6 mensen als gevolg van Q-koorts in Nederland overleden.


SAP Letselschade Advocaten neemt geen nieuwe Q-koorts zaken meer aan. 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.