Meer veiligheid in het vooruitzicht?
26 april 2023 
in Actueel

Meer veiligheid in het vooruitzicht?

‘’Ik wil in een wijk wonen die zo veilig mogelijk is’’, is een uitspraak die waarschijnlijk niemand raar vindt. Volgens Sociale Vraagstukken is veiligheid een van de zes pijlers voor een succesvolle wijk. Dit is niet alleen belangrijk voor dit moment, verkeersongevallen en inbraken zijn niet goed voor de sfeer in de wijk, maar ook voor de toekomst van de kinderen die in een wijk opgroeien.

 Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft onderzoek gedaan naar hoe veilig weggebruikers zich voelen. Een weggebruiker is iedereen die op een bepaalde manier gebruik maakt van de weg en het verkeer. Dit zijn dus niet alleen automobilisten, maar ook bijvoorbeeld fietsers of voetgangers. Het blijkt dat automobilisten de grootste veroorzakers van een onveilig gevoel zijn in woonwijken. Twee derde van de mensen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek vindt dat automobilisten in de bebouwde kom te hard rijden. Dit is ook al uit eerder onderzoek gebleken.

 Bewoners in actie

Wat opvallend is, is dat steeds meer buurtbewoners het heft in eigen hand nemen. Ze komen in actie voor een veiligere omgeving. Meestal bestaat deze actie uit contact opnemen met de gemeente. Ook stapten mensen naar de politie of spraken ze de weggebruikers aan op hun gedrag.

 De deelnemers aan het onderzoek denken dat harde maatregelen het best zullen werken om de hardrijders aan te pakken. Hierbij denken ze aan hoge(re) boetes. Ook zijn zij van mening dat meer herinneringen aan de maximum snelheid effect zullen hebben. Hiermee bedoelen ze dat er meer borden langs de weg moeten komen of dat er meer verkeersdrempels in de weg gemaakt kunnen worden. Tot slot vinden veel mensen dat je op te veel plekken nog 50 mag rijden. Zij zouden liever zien dat de maximumsnelheid hier teruggebracht wordt naar 30 kilometer per uur.

 Verkeersdeelnemers zijn voor

Over die verlaging van de maximumsnelheid heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ook wat te zeggen. Zij zeggen dat als in de helft van de straten waar je nu 50 kilometer per uur mag rijden de snelheid verlaagd wordt naar 30 kilometer per uur, dit ervoor kan zorgen dat er 22 tot 31 procent minder verkeersdoden en verkeersgewonden zijn. Opvallend is dat in een onderzoek uit 2021 blijkt dat de meeste mensen het ook geen enkel probleem zouden vinden om in woonwijken minder hard te rijden.


Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.