Marlou van Gerven, Letselschade advocaat

Marlou van Gerven, Letselschade advocaat

Ik heb voor SAP gekozen,

omdat dit kantoor

gespecialiseerd is in de

letselschade en een

persoonlijk kara...

Ik heb voor SAP gekozen, 

omdat dit kantoor 

gespecialiseerd is in de 

letselschade en een 

persoonlijk kara...

Marlou van Gerven, Letselschade advocaat

Sinds 2013 ben ik werkzaam bij SAP Letselschade Advocaten. Hiervoor studeerde ik rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na mijn studie heb ik voor SAP Letselschade Advocaten gekozen omdat dit kantoor gespecialiseerd is in letselschade en een persoonlijk karakter heeft dat bij mij past. SAP Letselschade Advocaten is gedreven, betrokken en doet er alles aan u op de beste wijze juridisch bij te staan. Wij kijken naar wat voor u de beste oplossing is. Naast mijn werk bij SAP Letselschade Advocaten ben ik lid van de LSA, de VJPP, de WAA en de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland. In juni 2019 heb ik de Grotius specialisatieopleiding Personenschade cum laude afgerond.  

Publicaties

Een overzicht van de publicaties van Marlou van Gerven.

'Val in trappenhuis gehuurde bedrijfsruimte: een zorgplicht van de werkgever?'

  In deze annotatie (PS 2018-0667) bespreek ik de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 1 augustus 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:7395), waarin de kantonrechter oordeelde dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor een val van een werknemer in een trappenhuis tussen twee door de werkgever gehuurde verdiepingen. Ik vergelijk deze uitspraak met soortgelijke rechtspraak waarin anders werd beslist. Ook bespreek ik of het voor de aansprakelijkheid van de werkgever (met name de zorgplicht) uitmaakt of een bedrijfsruimte door de werkgever wordt gehuurd of in eigendom is van de werkgever. 

‘De invloed van de lijdensduur op de begroting van het smartengeld’

  In deze annotatie (PS 2016-0297) ga ik in op de invloed van de duur van het lijden op de begroting van het smartengeld, naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 14 september 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:5346). Een 75-jarige Duitse vrouw is in Nederland frontaal aangereden door een tegemoetkomende personenauto. De aansprakelijkheid wordt erkend, maar er ontstaat een geschil over de omvang van het smartengeld. Volgens verzoekster heeft haar hoge leeftijd geen drukkend effect op de omvang van het smartengeld. De rechtbank is met verzoekster van oordeel dat haar hoge leeftijd en daarmee de korte duur van het lijden geen lager smartengeldbedrag tot gevolg heeft.

•‘De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: tot wie kan het slachtoffer zich wenden indien er een aansprakelijke partij is?’, L&S 2017, afl. 3, p. 15-18 

  Onder de Wmo 2015 bestaat – in tegenstelling tot de Wmo 2007 – de mogelijkheid voor gemeenten om regres te nemen op verzekeraars. Gemeenten kunnen regres nemen voor de kosten van een voorziening waar een slachtoffer aanspraak op maakt. Dit regresrecht is afgekocht via een convenant dat is gesloten tussen verzekeraars en gemeenten. In de praktijk bestaat hierdoor de discussie waar het slachtoffer (primair) aan moet kloppen voor een voorziening. Maar hoe zit dit juridisch? Ik en mijn collega mr. J.C. van Oel geven onze visie hierover in dit artikel.

•Blog Negeren waarschuwingslampjes in auto levert ook aansprakelijkheid op

•Blog ‘Moeder stelt zichzelf aansprakelijk voor schade kind’

•Blog ‘Werkgever ook zonder arbeidsovereenkomst aansprakelijk’

•Blog ‘Affectieschade (smartengeld voor naasten) wel in Duitsland, in Nederland nog steeds niet’

•Blog ‘Een ongeval met een paard; Wie is aansprakelijk?’

•Blog ‘Pokémon Go: onschuldig spel of potentieel gevaar? (deel I/II)’ 

•Blog ‘€ 35.000,– als smartengeld voor slachtoffer Utrechtse serieverkrachter’

•Blog ‘Ongevallen bij gevaarlijke attracties: hoe zit dat juridisch?’

•Blog ‘Trouble in Paradise’


In de media
Een overzicht waar en wanneer Marlou van Gerven in de media is verschenen.

“SAP advocaten is betrokken bij de samenleving en zaken die daarin spelen. Wij vinden het belangrijk niet alleen op te komen voor individuele belangen, maar maken ons ook sterk voor kwesties waarbij grotere groepen slachtoffers betrokken zijn. Ook in zaken waarbij niet direct duidelijk is of geleden schade moet worden vergoed, of door wie, maakt SAP zich sterk voor het slachtoffer. Door de jaren heen behandelden wij veel spraakmakende zaken. Vanwege deze zaken verschijnen onze advocaten regelmatig in de media. Klik hier voor een overzicht

Nevenactiviteiten

“SAP advocaten is betrokken bij de samenleving en zaken die daarin spelen. Wij vinden het belangrijk niet alleen op te komen voor individuele belangen, maar maken ons ook sterk voor kwesties waarbij grotere groepen slachtoffers betrokken zijn. De meeste van onze advocaten hebben daarom nevenfuncties naast hun werk als advocaat.

Lidmaatschap

Jonge Balie Midden-Nederland


Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP)


Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)


Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
Contact

Rechtsgebiedenregister

Marlou van Gerven heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:


- Letselschaderecht


Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.