• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Koninginnedagdrama

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Koninginnedagdrama

Koninginnedag hoort altijd een heuglijk tafereel te zijn. In 2009 werd het echter opgeschrikt door een wagen die op de menigte feestvierders inreed. De aanslag was gericht op de koninklijke familie die echter ongedeerd bleef. Acht mensen kwamen daarentegen wel om, inclusief de dader. Al snel kwam er kritiek op de veiligheidsmaatregelen. Zo zou de bestuurder eerder tegengehouden geweest zijn, maar niet gecontroleerd. Daarop besloot de bestuurder maar zijn actie op een andere plek uit te voeren. Niet alleen schokte de gebeurtenis heel Nederland, bovendien staken al snel allerhande aansprakelijkheidsvragen de kop op.

Koninginnedagdrama

Koninginnedag hoort altijd een heuglijk tafereel te zijn. In 2009 werd het echter opgeschrikt door een wagen die op de menigte feestvierders inreed. De aanslag was gericht op de koninklijke familie die echter ongedeerd bleef. Acht mensen kwamen daarentegen wel om, inclusief de dader. Al snel kwam er kritiek op de veiligheidsmaatregelen. Zo zou de bestuurder eerder tegengehouden geweest zijn, maar niet gecontroleerd. Daarop besloot de bestuurder maar zijn actie op een andere plek uit te voeren. Niet alleen schokte de gebeurtenis heel Nederland, bovendien staken al snel allerhande aansprakelijkheidsvragen de kop op.

Hoewel de bestuurder van de wagen na de aanslag kwam te overlijden, is het de verzekeringsmaatschappij die de schade dient te vergoeden. Die schadevergoeding is echter beperkt tot vijf miljoen euro voor alle slachtoffers en nabestaanden samen. Bovendien zijn ook niet alle schadeposten voor vergoeding vatbaar. Op dat moment was er bovendien nog geen wettelijke regeling omtrent de vergoeding voor affectieschade, waardoor nabestaanden geen recht hadden op een vergoeding van hun emotionele schade. Wat betreft de begrafeniskosten, konden zij echter wel een vergoeding claimen.

In april 2018 stemde de eerste kamer in met een wetsvoorstel die de nabestaanden in de toekomst wel het recht zal geven op een schadevergoeding voor affectieschade, waardoor de kaarten vanaf 2019 gevoelig anders zullen liggen. Volgens SAP Advocaten is dat laatste alvast een goede zaak.

Gemeente Apeldoorn aansprakelijk stellen?

Net na de aanslag gaf burgemeester Fred de Graaf aan dat aanslagen onvoorspelbaar en bijna niet te voorkomen zijn. Zo had de gemeente in zijn rampenanalyse bredere aandacht moeten hebben voor het risico op een aanslag met een wagen. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geeft aan dat de overheid moet ingrijpen bij een ernstig veiligheidsrisico. Hier dient met andere woorden voldaan te zijn aan een zogenaamd kennisvereiste: de overheidsbestuurders dienden te weten dat er een risico op een aanslag was. Die vraag is niet eenvoudig, waardoor hier steevast gekozen werd voor het aanspreken van de WAM-verzekeraar. Zou het om een bomaanslag gegaan zijn, dan was de situatie natuurlijk volledig anders. Ook wanneer de totale som van vijf miljoen euro niet volstond, was een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de overheidsbestuurders een optie geweest.

Schadeclaim na aanrijding met auto

Bovenstaande zaak toont aan dat vaak verschillende partijen aangesproken kunnen worden na een aanrijding met een wagen. Gelukkig is de verplichte verzekering er niet voor niets, hoewel een goed uitgedokterde schadeclaim nog steeds belangrijk is om het maximale uit de procedure te halen. SAP zal steeds kiezen voor de meest efficiënte weg om de schade vergoed te zien.

Vanaf 2019 kan overigens ook een affectievergoeding verkregen worden door de nabestaanden van het slachtoffer. Zo zijn niet alleen de begrafeniskosten voor schadevergoeding vatbaar, maar ook de emotionele schade. Werd u slachtoffer van een aanrijding of bent u diens nabestaande? Neem dan contact op met SAP Advocaten om de mogelijkheden te bekijken en een passende schadevergoeding te bekomen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.