Koninginnedagdrama

Koninginnedag (of tegenwoordig Koningsdag) hoort altijd een feestelijke dag te zijn. In 2009 werd het echter opgeschrikt door een wagen die op de menigte feestvierders inreed. De aanslag was gericht op de koninklijke familie die echter ongedeerd bleef. Acht andere mensen kwamen wel om, inclusief de dader. Al snel kwam er kritiek op de veiligheidsmaatregelen. Zo zou de bestuurder eerder tegengehouden geweest zijn, maar niet gecontroleerd. Daarop besloot de bestuurder maar zijn actie op een andere plek uit te voeren. Niet alleen schokte de gebeurtenis heel Nederland, bovendien staken al snel allerhande aansprakelijkheidsvragen de kop op.

Koninginnedagdrama

Koninginnedag (of tegenwoordig Koningsdag) hoort altijd een feestelijke dag te zijn. In 2009 werd het echter opgeschrikt door een wagen die op de menigte feestvierders inreed. De aanslag was gericht op de koninklijke familie die echter ongedeerd bleef. Acht andere mensen kwamen wel om, inclusief de dader. Al snel kwam er kritiek op de veiligheidsmaatregelen. Zo zou de bestuurder eerder tegengehouden geweest zijn, maar niet gecontroleerd. Daarop besloot de bestuurder maar zijn actie op een andere plek uit te voeren. Niet alleen schokte de gebeurtenis heel Nederland, bovendien staken al snel allerhande aansprakelijkheidsvragen de kop op.

bruine houten grafkist met op de achtergrond vervaagde bloemen

Schadevergoeding en Wet aansprakelijkheid Motorrijtuigen

Hoewel de bestuurder van de wagen na de aanslag kwam te overlijden, is het de verzekeringsmaatschappij die de schade hoort te vergoeden. Die schadevergoeding is  beperkt. De verzekeraar keert tot vijf miljoen euro uit. Dit bedrag is voor alle slachtoffers en nabestaanden samen. Bovendien worden niet alle schadeposten vergoed. Op het moment van het ongeluk was er bovendien nog geen wettelijke regeling over de vergoeding voor affectieschade. Hierdoor hadden nabestaanden geen recht  op een vergoeding van hun emotionele schade. Ze konden wel een vergoeding claimen voor de begrafeniskosten.

In april 2018 stemde de eerste kamer in met een wetsvoorstel die de nabestaanden in de toekomst wel het recht gaf op een schadevergoeding voor affectieschade. Voor ongelukken vanaf 2019 is dat dus gelukkig anders geregeld. Volgens SAP Advocaten is dat een goede ontwikkeling geweest.

Gemeente Apeldoorn aansprakelijk stellen?

Net na de aanslag gaf burgemeester Fred de Graaf aan dat aanslagen onvoorspelbaar zijn. Ook zij hij dat ze  bijna niet te voorkomen zijn. De gemeente had in haar rampenanalyse bredere aandacht moeten hebben voor het risico op een aanslag met een wagen. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geeft aan dat de overheid moet ingrijpen bij een ernstig veiligheidsrisico. Hier dient met andere woorden voldaan te zijn aan een zogenaamd kennisvereiste. Dit betekent dat overheidsbestuurders moeten weten dat er een risico op een aanslag was. 

De vraag wie aansprakelijk is, is dus niet eenvoudig, waardoor hier steevast gekozen werd voor het aanspreken van de WAM-verzekeraar. Zou het om een bomaanslag gegaan zijn, dan was de situatie natuurlijk volledig anders. Ook wanneer de totale som van vijf miljoen euro niet volstond, was een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de overheidsbestuurders een optie geweest.

Schadeclaim na aanrijding met auto

Bovenstaande zaak toont aan dat vaak verschillende partijen aangesproken kunnen worden na een aanrijding met een wagen. Gelukkig is de verplichte verzekering er niet voor niets, hoewel een goede schadeclaim nog steeds belangrijk is om het maximale uit de procedure te halen. SAP zal steeds kiezen voor de meest efficiënte weg om de schade vergoed te krijgen.

Ben jij of een van je naasten het slachtoffer geworden van een aanrijding? Neem dan contact op met SAP Advocaten om de mogelijkheden te bekijken en een passende schadevergoeding te bekomen.

Met ons bespreken wat er is gebeurd?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor je naar de rechter.

Met ons bespreken wat er is gebeurd?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor je naar de rechter.