Jurist of advocaat

Alle advocaten zijn (ook) juristen, terwijl lang niet elke jurist ook advocaat is. Een jurist is iemand die een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Na voltooiing van deze studie mag de titel meester in de rechten (mr.) gebruikt worden. Wil men vervolgens aan de slag als advocaat, dan moet men als advocaat beëdigd worden en gedurende een stageperiode op een advocatenkantoor een opleiding volgen.

De titel van advocaat is beschermd. Dit betekent dat deze titel alleen gedragen mag worden als men voldoet aan de daaraan gesteld regel. Verder is elke advocaat automatisch en verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, een beroepsvereniging die er ook op moet toezien dat advocaten zich aan een aantal beroepsregels houden.

Jurist of advocaat

Alle advocaten zijn (ook) juristen, terwijl lang niet elke jurist ook advocaat is. Een jurist is iemand die een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Na voltooiing van deze studie mag de titel meester in de rechten (mr.) gebruikt worden. Wil men vervolgens aan de slag als advocaat, dan moet men als advocaat beëdigd worden en gedurende een stageperiode op een advocatenkantoor een opleiding volgen.

De titel van advocaat is beschermd. Dit betekent dat deze titel alleen gedragen mag worden als men voldoet aan de daaraan gesteld regel. Verder is elke advocaat automatisch en verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, een beroepsvereniging die er ook op moet toezien dat advocaten zich aan een aantal beroepsregels houden.

De meeste rechtshulpverleners bij rechtsbijstandverzekeraars of letselschadekantoren zijn juristen en dus geen advocaat. Dat betekent onder andere dat juristen niet kunnen procederen bij de rechtbank als dat nodig is. De mogelijkheid om een procedure bij de rechter te starten kan juist van groot (strategisch) belang zijn. Verzekeraars worden zo gedwongen inhoudelijk op standpunten te reageren. Ook zullen discussie niet eindeloos voortduren. De knoop kan immers op een gegeven moment door de rechter worden doorgehakt. Een jurist kan in letselschadezaken vaak geen procedure bij de rechtbank starten en zal daarom op cruciale punten ervoor kunnen kiezen om zijn cliënt te adviseren genoegen te nemen met een voorstel van de verzekeraar. De vraag is of het belang van de cliënt dan wel volop wordt gediend. Een advocaat gaat hier juist een stap verder.

Daarnaast investeren advocaten veel tijd (en geld) in hun opleiding. Ook na de verplichte beroepsopleiding blijft de eis gelden om jaarlijks een minimaal aantal opleidingspunten te behalen. Hierdoor blijft de kennis up to date en kan aan u de beste hulp geboden worden. Bij SAP Advocaten hebben de meeste advocaten daarnaast de Grotius specialisatieopleiding personenschade met goed gevolg afgerond. Na afronding van deze opleiding wordt men toegalaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Dit houdt in dat de advocaat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Voor een advocaat zal het onafhankelijk, deskundig en volstrekt partijdig bijstaan van een cliënt altijd voorop staan, ook wanneer de procedure langer duurt en de zaak inhoudelijk complexer wordt, daar ligt de toegevoegde waarde van de (gespecialiseerd) advocaat. Kortom, Wat betreft kennis, proceservaring en expertise zal de gemiddelde jurist het afleggen tegen de gemiddelde advocaat.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.