Gevallen, is de gemeente aansprakelijk?
14 juli 2022 

Gevallen, is de gemeente aansprakelijk?

Onafgemaakte stoepranden, loszittende tegels en manoeuvreren tussen onhandig geplaatste fietsen en scooters, voor velen is het haast dagelijkse praktijk geworden. Maar lang niet iedereen kan zich even goed aanpassen, want steeds meer mensen en met name senioren, komen ten val in de openbare ruimte, soms met serieus letsel tot gevolg.

Steeds meer valincidenten

Vorig jaar kwamen maar liefst 8.100 ouderen ten val, waardoor zij naar de eerste hulp toe moesten. Dat aantal is fors gestegen in vergelijking met enkele jaren geleden; het percentage valincidenten steeg namelijk van 18% naar 30%. De belangrijkste oorzaken van de valpartijen zijn scheuren in het beton, losliggende tegels en slecht zichtbare stoepranden. Deze obstakels zijn, met name voor ouderen, letterlijke struikelblokken.

Maar wat als je valt op de openbare weg, door bijvoorbeeld te struikelen over een slecht zichtbare stoeprand? Is dat dan je eigen schuld? Of kun je hiervoor een overheidsinstantie aansprakelijk stellen, zoals bijvoorbeeld de gemeente?

Zorgplicht gemeente

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk de gemeente voor de geleden en te lijden schade aansprakelijk te stellen. In dit soort situaties heeft de gemeente namelijk een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de openbare ruimte en openbare weg veilig zijn, zoals het goed onderhouden van een weg of stoep. Mocht er toch sprake zijn van een gevaarlijke situatie, dan moet de gemeente hiervoor waarschuwen.

Daarentegen heeft de gemeente geen garantieverplichting, wat betekent dat de staat van de weg of stoep perfect moet zijn. Er wordt van de weggebruiker of voetganger namelijk een zekere mate van oplettendheid verwacht. Je kunt je voorstellen dat een scheur in de weg of een losliggende tegel een punt van discussie kunnen zijn. Hiervoor wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval.

De omstandigheden

In sommige situaties kan de gemeente aansprakelijk zijn. Om te kunnen beoordelen of de gemeente tekort is geschoten in zijn zorgplicht, wordt o.a. gekeken naar;

  • De mate van de oneffenheid van het wegdek of de stoep;
  • Of de gemeente op de hoogte is van het gebrek;
  • Of de gemeente de tijd heeft gehad om het gebrek te herstellen;
  • Of de gemeente heeft gewaarschuwd voor een mogelijk gevaarlijke situatie¬†en zo ja, hoe.

Wanneer de gemeente op hoogte is van het gebrek en de tijd heeft gehad om het gebrek te herstellen, zal over het algemeen aangenomen worden dat de gemeente tekort is geschoten in zijn zorgplicht. In dat geval kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. Als een stoeptegel net is los komen te zitten en je struikelt hierover, dan kan redelijkerwijs van de gemeente niet verlangd worden dat deze de aansprakelijkheid op zich neemt.

Vaststellen aansprakelijkheid

Het hangt dus geheel van de situatie af of je recht hebt op een schadevergoeding van de gemeente. Het vaststellen van de aansprakelijkheid is een deskundige klus, wat soms voor de nodige discussies kan zorgen. Ben je zelf gestruikeld en heb je hierbij letsel opgelopen of wil je meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, onze advocaten staan je graag te woord: 033 461 30 48

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.