Wanneer is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk?
30 oktober 2017 
in 2017

Wanneer is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk?

Dagelijks worden overal in Nederland wegwerkzaamheden uitgevoerd. De weg wordt opengebroken en overal staan hekken en rood en wit gekleurde blokken. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd ongelukken te voorkomen. Maar natuurlijk gaat het ook wel eens mis. Waneer is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk?

De rechtbank Den Haag deed kort geleden een uitspraak in een zaak die speelde in een zomernacht in 2015. Een fietser ging in de gemeente Rijswijk hard onderuit toen hij op een opengebroken kruispunt reed. Gevolg was een ernstige hoofdwond waardoor de man met spoed naar het ziekenhuis moest. Daar werd vastgesteld dat de man een hersentrauma, herniatie van hersenweefsel en schedel- en aangezichtsfracturen had opgelopen. Na zo’n drie weken intensive care en nog vier weken neurochirurgie werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op een kruispunt waar de gemeente Rijswijk bezig was met een reconstructie van de verkeerssituatie. Bij deze operatie werden onder meer de trambanen opengebroken. Wel had de gemeente enkele maatregelen genomen om te waarschuwen voor de situatie op het kruispunt. Zo waren hier en daar hekken, verkeersborden en afzettingen geplaatst. Toch was het niet genoeg om dit ongeluk te voorkomen.

De rechtbank

Het gaat in deze zaak om de vraag of de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is. Als wegbeheerder heeft de gemeente namelijk de plicht om te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid niet in gevaar brengt. De rechter kijkt hierbij naar de manier waarop de weg gebruikt wordt, de kans op ongelukken en hoe bezwaarlijk het is om veiligheidsmaatregelen te nemen. Ook moet de gemeente onveilige situaties goed beveiligen voor het publiek. Bijvoorbeeld door verkeersborden te plaatsen.

Uiteindelijk komt de rechtbank tot de conclusie dat de gemeente niet aansprakelijk is. Er zijn namelijk voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Bovendien bleek dat de man zwaar onder invloed was van alcohol en zich niet aan de verkeersregels hield. Hij fietste niet op de daarvoor bestemde plaats en reed met een hoge snelheid in een donkere straat.

Conclusie is dus dat de gemeente aansprakelijk is als zij onvoldoende maatregelen heeft genomen. Maar een gemeente hoeft niet tot in het extreme elke kans op ongelukken uit te sluiten. Als mensen onverwacht gevaarlijke manoeuvres uithalen komt dat voor hun eigen risico.

De wintertijd is begonnen. Zie daarom de blog over ongelukken door gladde wegen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.