Uit het Rapport van Eerste Bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat het vliegtuig is doorboord door een groot aantal voorwerpen met hoge energie van buiten het vliegtuig en daardoor is neergestort.

Bijna alle slachtoffers – op twee na – zijn inmiddels geïdentificeerd.

SAP Advocaten staat samen met 5 andere kantoren ongeveer 1000 nabestaanden bij van deze verschrikkelijke ramp. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen (bijgewerkt 29 september 2016).

Waar kunnen nabestaanden terecht voor een schadevergoeding?

De meeste nabestaanden hebben zich na de ramp gemeld bij Malaysia Airlines. Op grond van het Verdrag van Montreal dient Malaysia Airlines namelijk – ongeacht schuld of nalatigheid – de schade tot ongeveer € 130.000,– te vergoeden. Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van de vraag welk recht van toepassing wordt verklaard. Dit kan Nederlands recht zijn, maar bijvoorbeeld ook het recht van het land van bestemming. In de zaak van de vliegramp in Tripoli werd uiteindelijk gekozen voor een combinatie van rechtsstelsels van verschillende landen. Nabestaanden kunnen naar Nederlands recht de begrafeniskosten en gederfd levensonderhoud vergoed krijgen. Met dat laatste worden de kosten van levensonderhoud bedoeld en vergoeding van huishoudelijke hulp.

Wanneer de schade hoger is dan dit bedrag, kan Malaysia Airlines zich verweren door te bewijzen dat het neerstorten haar schuld niet was. Zij zou kunnen aanvoeren dat het vliegtuig is neergehaald, waar tegenover staat dat gesteld kan worden dat het gevaarlijk was om boven dit oorlogsgebied te vliegen.

Op dit moment kunnen wij melden dat het overgrote deel van de nabestaanden een schadevergoeding van Malaysia Airlines heeft ontvangen. De hoogte van deze schadevergoeding is geheim. Een aantal zaken loopt nog.

Kunnen er ook andere partijen aansprakelijk worden gesteld voor de vliegramp?

Op dit moment is het nog te vroeg om een andere partij – naast Malaysia Airlines – aansprakelijk te stellen. Uit het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) blijkt dat het vliegtuig is neergeschoten. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. Ook loopt er op dit moment nog een uitgebreid internationaal strafrechtelijk onderzoek. Pas als de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn, kan er nader onderzoek worden gedaan naar de mogelijke aansprakelijkheid van andere partijen dan Malaysia Airlines en kan worden onderzocht of Malaysia Airlines een verwijt kan worden gemaakt.

Op 28 september 2016 presenteerde het Joint Investigation Team (JIT) haar (tussentijdse) onderzoeksresultaten inzake het strafrechtelijk onderzoek. De belangrijkste conclusies zijn:

  1. Het was een BUK raket;
  2. De afvuurlocatie staat onomstotelijk vast;
  3. De BUK installatie was afkomstig uit de Russische Federatie;
  4. Het JIT heeft 100 personen in beeld die betrokken zijn bij het afvuren van de BUK raket.

Zie hieronder de animatiefilmpjes die werden gebruikt door het JIT om haar conclusies te onderstrepen:

Uitleg over BUK wapen:

Onderbouwing waarom het een BUK is geweest:

Onderbouwing route BUK wapen:

Hoewel het erop lijkt dat het JIT dichtbij de ‘daders’ is zullen we moeten wachten totdat deze daders daadwerkelijk zijn geindentificeerd voordat we een civielrechtelijke actie kunnen beginnen.

Wie kunnen de nabestaanden bijstaan?

Slachtofferhulp Nederland heeft geadviseerd in ieder geval een advocaat in de arm te nemen die lid is van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA) en de verenging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Daarnaast dient de advocaat op zijn minst ervaring te hebben met de afhandeling van schade na internationale vliegrampen.

Kernteam MH17

De Raad voor Rechtsbijstand, Slachtofferhulp Nederland en de betrokken verenigingen LSA en ASP hebben de afgelopen periode er naar gestreefd om een kernteam van advocaten voor de tweede fase van de rechtsbijstand op te richten. Dat kernteam is inmiddels opgericht en zal proberen om met Malaysia Airlines afspraken te maken over vraagstukken die voor alle schadeclaims spelen (tweede fase). Het kernteam zal de komende maanden een belangrijke rol gaan spelen voor alle nabestaanden.

Advocaat Sander de Lang (SAP Advocaten) is een van de advocaten die deel uitmaakt van dit (inter)nationale kernteam. Zie voorts.

Waarschuwing:

Er bereiken ons berichten dat er Amerikaanse advocaten zijn die hun diensten ongevraagd aan nabestaanden aanbieden. Wij raden nabestaanden aan niet op de aangeboden diensten in te gaan en geen enkel document te ondertekenen. Het is op dit moment niet nodig om met hen in zee te gaan.

Meer info

SAP Advocaten heeft veel ervaring met schadevergoedingen aan slachtoffers van vliegrampen. Zo stonden wij slachtoffers bij van de vliegramp in Tripoli (Afriqiyah Airways) in 2010, de vliegramp met Turkish Airlines vlucht TK1951 van 25 februari 2009, en de Herculesramp van 15 juli 1996, de Faro ramp van 21 december 1992.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met SAP Advocaten via telefoonnummer +31 (0) 33-4613048 of via e-mail: vliegramp@sapadvocaten.nl (ook buiten kantoortijden). Vanwege de omvang van deze ramp heeft SAP Advocaten een team van advocaten gevormd die u zullen bijstaan. In dit team zitten de advocaten Michou DessingSaskia de Groot, Rene Hebly en Sander de Lang.

In de media
Hieronder volgt een overzicht van de interviews waarin onze advocaten uitleg geven over de juridische mogelijkheden en andere zaken die een rol spelen bij deze verschrikkelijke ramp.

RTV Utrecht: Resultaten JIT MH17

RTV Utrecht: eindrapport MH17

Trouw: Schadeclaims MH17; Geen gouden bergen binnen handbereik