Zij waren geen criminelen, maar burgers die gevangen in vreemdelingenbewaring zaten. Het was de verantwoordelijkheid van de Staat om hun veiligheid te waarborgen. De eerste reactie van de minister was dat de bewakers “prima werk” hadden geleverd.

De eerste vraag was wie er aansprakelijk was voor de vergoeding van de door hen geleden schade.
Een complicatie was het onderzoek door de Veiligheidsraad, dat als een kaasstolp over de overheid heen lag. Daardoor waren onze verzoeken om afgifte van bewijsmateriaal door de overheid om nalatigheid aan te tonen, opeens geblokkeerd.

Om antwoorden te krijgen heeft SAP een voorlopig getuigenverhoor gestart bij de rechtbank Haarlem. Onze ervaring leert ons dat je bij dit soort zaken je eigen koers moet varen en niet moet gaan zitten wachten op overheidsinstanties.

Verhoord zijn bewakers, maar ook de directeur. De verhoren waren schokkend. Zo bleken bewakers helemaal niet te weten hoe ze een brand moesten blussen. De directeur controleerde niet of het Hoofd personeelszaken de bewakers trainde in brandbestrijding (wat dus niet gebeurde). Degene die de leiding had over de brandbestrijding had geen portofoon, en opende een deur waardoor het vuur juist werd verergerd enzovoorts.

Bij de Schipholbrand waren “minder of geen” doden gevallen als de overheid zich beter aan de regels van brandveiligheid had gehouden. Het ministerie van Justitie krijgt er keihard van langs, maar ook de Rijksgebouwendienst (VROM) en de gemeente Haarlemmermeer zijn ernstig tekort geschoten volgens de Onderzoeksraad..

Door dit verhoor en de maatschappelijke betrokkenheid van velen bij de slachtoffers, werd de overheid in de positie gedwongen dat de schade werd vergoed. Wij weten als geen ander wat de schade is die voor vergoeding in aanmerking komt. De onderhandelingen hierover zijn in volle gang.

Televisie en radio
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

RTL Nieuws: Hogere schadevergoeding Slachtoffers Schipholbrand

Netwerk: De week van Martin de Witte

Artikelen
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Schadevergoeding voor slachtoffers Schipholbrand

Smartengeld slachtoffers Schipholbrand