De Wet Affectieschade | Chantal van der Roest & Jasper Keizer | TVP2020/2
31 augustus 2021 
in 2021

De Wet Affectieschade | Chantal van der Roest & Jasper Keizer | TVP2020/2

De Wet affectieschade | Chantal van der Roest & Jasper Keizer | TVP2020/2

 

De Wet affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden. Het is geen onomstreden wet. De Wet affectieschade zorgt ervoor dat het voor naasten van een slachtoffer mogelijk is om een schadevergoeding te krijgen, omdat deze naasten ook te maken krijgen met verdriet en een verlies aan levensvreugde. Dat er nog heel wat vragen over de Wet affectieschade bestaan, is duidelijk. Niet snel na de invoering ervan kregen we meer dan 10 vragen over de Wet affectieschade binnen. In een recente publicatie bespreken letselschade advocaten Chantal van der Roest en Jasper Keizer de Wet affectieschade. De belangrijkste vragen over wetgeving worden door hen beantwoord.

 

De Wet Affectieschade in de praktijk; duidelijke afbakening of onsmakelijke discussies?

 

In de publicatie van SAP-advocaten Chantal van der Roest en Jasper Keizer, wordt de invoering van de Wet Affectieschade besproken, net zoals de binnen het temporele toepassingsbereik van deze wet verschenen rechtspraak. Zij bezien in hoeverre in de rechtspraktijk tegemoet wordt gekomen aan de doelstellingen van de wetgever, en bespreken welke vragen (kunnen) rijzen bij de uitleg van deze wettelijke regeling.

 

Lees hier de publicatie in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (2020/2).

 

Wat is affectieschade?

 

Affectieschade is een vorm van immateriële schade, schade die dan wel niet tastbaar is, maar toch ongelofelijk veel invloed kan hebben op het leven. Affectieschade omvat de pijn en het verdriet die een naaste ervaart doordat een primair gekwetste overlijdt of ernstig en blijvend gewond raakt. Het vormt een belangrijke uitzondering op het principe dat enkel de gekwetste in aanmerking komt voor een vergoeding van zijn schade. Deze uitzondering werd in een wet gegoten, de Wet affectieschade. Hoewel de naaste een eigen vorderingsrecht heeft, is men wel afhankelijk van de primair gekwetste: er moet iemand anders aansprakelijk zijn voor de letselschade van de primair gekwetste.

 

Affectieschade-bedragen

 

Normaal gesproken moet een slachtoffer van een ongeval de geleden schade voldoende aannemelijk maken. Op basis daarvan wordt dan een schadevergoeding toegekend. Bijzonder aan de Wet affectieschade is dat hiervan wordt afgeweken. In de plaats daarvan wordt er gewerkt met vaste affectieschade-bedragen waarop enkel een selecte kring van gerechtigden aanspraak kan maken. Het gaat dan onder meer om de echtgenoot en de geregistreerde partner, maar bijvoorbeeld ook kinderen en ouders.

 

Deze affectieschade-bedragen zijn afhankelijk van het type gerechtigde en van de vraag of de primair gekwetste een ernstig en blijvend letsel opliep of is overleden. Als het letsel of het overlijden het gevolg is van een misdrijf, worden de affectieschade-bedragen verhoogd. De affectieschade-bedragen schommelen tussen 12.500 en 20.000 euro, afhankelijk van de aangehaalde criteria.

 Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.