Blog Linda Roelofs | De opkomst van ongereguleerde letselschadebureaus: een zorgelijke trend
18 april 2024 

Blog Linda Roelofs | De opkomst van ongereguleerde letselschadebureaus: een zorgelijke trend

In de afgelopen vijf jaar is het aantal letselschadebureaus zonder keurmerk met 25% gestegen, wat wijst op een zorgelijke ontwikkeling binnen de sector. Naar schatting zijn er maar liefst 200 letselschadebureaus zonder keurmerk. Dit blog bespreekt de risico's van ongereguleerde praktijken en pleit voor striktere regulering om slachtoffers van letselschade beter te beschermen.

De problematiek van ongereguleerde letselschadebureaus

Gebrek aan deskundigheid

Het probleem is dat iedereen zich als belangenbehartiger kan aanbieden (zonder enige opleiding) en dat voor veel letselschadeslachtoffers niet duidelijk is welke bedrijven deskundig en betrouwbaar zijn. Wij horen regelmatig dat slachtoffers ten onrechte in de veronderstelling zijn dat zij door een letselschade advocaat worden bijgestaan, doordat dit niet wordt weersproken en/of dat misleidende termen zoals ‘lawyer’ worden gebruikt. Bij de tijd dat slachtoffers dit ontdekken, is er helaas vaak al het nodige misgegaan.

Financiële misstanden

Naast ondeskundige bijstand door een gebrek aan juridische kennis, is een ander probleem dat ook wel voorkomt dat slachtoffers zelfs worden opgelicht. Het gaat dan om malafide bedrijven die een dubbele vergoeding ontvangen, door zowel een gemiddeld uurloon van 200 euro aan de aansprakelijke partij (veelal verzekeraar) in rekening te brengen en daarbovenop een percentage van de schadevergoeding door het slachtoffer te laten afdragen op basis van een no cure no pay afspraak. Veel slachtoffers weten niet dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van juridische bijstand moet vergoeden en dat de belangenbehartiger deze kosten dus niet bij het slachtoffer in rekening mag brengen. Het slachtoffer ontvangt hierdoor een lagere schadevergoeding, waardoor deze vergoeding zijn schade niet dekt.

Daarnaast zijn er ook slachtoffers die er nooit of pas te laat achter komen dat hun belangenbehartiger de schade voor een veel lager bedrag heeft geregeld dan de schadevergoeding waar zij recht op hebben. Dit kan het gevolg zijn van gebrek aan kennis van de belangenbehartiger, maar niet zelden handelt de belangenbehartiger uit eigen gewin door een te laag voorstel te accepteren, omdat dit voor hemzelf financieel gunstig is.

Waarom regulering noodzakelijk is

Bescherming van slachtoffers

Slachtoffers die gedupeerd raken door deze kwalijke praktijken, kunnen bij geen enkele instantie terecht om verhaal te halen. Anders dan advocaten, staan ongereguleerde bureaus immers niet onder toezicht en zijn zij niet onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht en gedragsregels.

Het is zorgwekkend dat het aantal ongereguleerde letselschadebureaus de laatste jaren zo sterk is toegenomen. Het is dan ook van belang dat letselschadeslachtoffers beschermd gaan worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Letselschadeslachtoffers verkeren in een kwetsbare positie. Zij komen per definitie onverwacht en vaak eenmalig in een situatie terecht waarin zij deskundige juridische bijstand nodig hebben en geen idee hebben tot wie zij zich daarvoor moeten wenden. Het is van belang dat zij worden bijgestaan door belangenbehartigers die deskundig zijn, een transparante kostenstructuur hebben en zich toetsbaar opstellen.

Voorstellen voor regulering

Twaalf organisaties die werkzaam zijn in de letselschade hebben daarom in een gezamenlijk manifest gesteld dat alleen gereguleerde organisaties slachtoffers behoren te begeleiden. Het is dus van belang dat van letselschadespecialist een beschermd beroep wordt gemaakt. Hiervoor is ingrijpen door de overheid nodig.

Naar aanleiding van een motie van kamerlid Ellian van 8 juni 2022, is een onderzoek ingesteld naar kwalijke praktijken in de ongereguleerde praktijk van letselschadebehandelaars. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en “schijnt een licht op het aanbod van belangenbehartigers en de borging van de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun dienstverlening. Hierbij zal het onderzoek specifiek aandacht geven aan kwalijke praktijken en de mogelijkheden om deze in te perken. Het onderzoek zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij de afweging of het nodig is om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening aan slachtoffers – meer dan nu reeds het geval is -  te borgen, al dan niet door de branche zelf of door regulering vanuit de overheid.”

De uitkomsten van dit onderzoek worden volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de zomer van 2024 verwacht.

Conclusie en oproep tot actie

Het is van essentieel belang dat er actie wordt ondernomen om de praktijken van ongereguleerde letselschadebureaus aan banden te leggen. De verwachte uitkomsten van het onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) zullen hopelijk leiden tot noodzakelijke veranderingen binnen de sector. Slachtoffers van letselschade verdienen betrouwbare en deskundige bijstand om rechtvaardigheid te waarborgen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.