Benoeming associate partners
13 januari 2023 
in Actueel

Benoeming associate partners

Benoeming associate partners!


Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat Rianne Marijnissen en June van Oers per 1 januari 2023 zijn benoemd tot associate partner bij SAP Letselschade Advocaten.

Rianne is sinds 2010 werkzaam als advocaat bij SAP. In deze periode heeft Rianne zich ontwikkeld tot een betrokken en doortastende LSA-advocaat. Daarnaast is Rianne sinds 2019 bestuurslid van de WAA (Werkgroep Artsen Advocaten). In haar rol als bestuurslid van de WAA is Rianne (mede) verantwoordelijk voor de organisatie van diverse bijeenkomsten en een jaarlijks congres om kennisoverdracht te vergroten. Ook schuift zij aan bij overleggen met medisch adviseurs, rechterlijke macht en verzekeraars, om ervoor te zorgen dat het schaderegelingstaject soepeler verloopt. Rianne is daarnaast gespreksleider van de intervisies die binnen SAP plaatsvinden.

June is sinds 2011 onderdeel van ons team en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een uitstekende LSA-advocaat en bekend gezicht binnen de letselschadebranche. June geeft al jaren leiding aan ons PIP-team, waarborgt de kwaliteit van SAP als lid van de interne kwaliteitscommissie en neemt regelmatig namens SAP deel aan overleggen met (onder andere) verzekeraars.  

Wij kijken erg uit naar de verdere samenwerking met Rianne en June in hun nieuwe rol als associate partner.Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.