• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Zaak balansventilatie

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Zaak balansventilatie

Op 30 maart 2018 wijdde Zembla een uitzending aan de gezondheidsgevaren van zogenaamde balansventilatiesystemen. Dergelijke systemen regelen de toe- en afvoer van lucht via een mechanisch systeem. Zowel de toe- als afvoer verloopt hier via een collectief kanaal. Het systeem zou terug te vinden zijn in enkele honderdduizenden nieuwbouwwoningen en zou ook in talloze scholen aanwezig zijn. Bij ongeveer 80% van die scholen bleek de luchtkwaliteit onvoldoende te zijn, met niet alleen afnemende leerprestaties maar ook gezondheidsrisico's tot gevolg.

Zaak balansventilatie

Op 30 maart 2018 wijdde Zembla een uitzending aan de gezondheidsgevaren van zogenaamde balansventilatiesystemen. Dergelijke systemen regelen de toe- en afvoer van lucht via een mechanisch systeem. Zowel de toe- als afvoer verloopt hier via een collectief kanaal. Het systeem zou terug te vinden zijn in enkele honderdduizenden nieuwbouwwoningen en zou ook in talloze scholen aanwezig zijn. Bij ongeveer 80% van die scholen bleek de luchtkwaliteit onvoldoende te zijn, met niet alleen afnemende leerprestaties maar ook gezondheidsrisico's tot gevolg.

Gevolgen van een slechte luchtkwaliteit

Al in 2001 werd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een onderzoek verricht naar de gezondheidsrisico's van ventilatiesystemen in woningen. Het onderzoek concludeerde onomwonden dat balansventilatie het ziekterisico van de inwoners vergroot. Zes jaar later volgde een rapport van de GGD Eemland. Hier noteerde men een verband tussen balansventilatie en gezondheidsklachten zoals tranende ogen, neusklachten, hooikoorts, keelpijn, astma en concentratieproblemen. Ook slaapproblemen en extreme vermoeidheid zouden aan balansventilatie toegewezen kunnen worden.

Oorzaak van de problematiek

Europese bouwwerken moeten zo ontworpen worden dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid van de bewoners en de omwonenden, zo staat te lezen in een Europese Richtlijn van 1988. Ook de Arbeidsomstandighedenwet legt duidelijke regels op voor wat betreft de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Die regels gelden ook voor scholen. Tot slot zijn er ook talrijke normen die betrekking hebben op zowel leerlingen als leerkrachten. Hoe het dan toch zo ver kon komen? De verankering van de aangehaalde normen gebeurde maar al te vaak onder druk van woningcorporaties en projectontwikkelaars. Vooral hun stem werd gehoord. Hetzelfde zien we ook bij de gemeenten die maar zelden de woning na oplevering aan een controle onderwerpen. Wanneer er uiteindelijk toch iets blijkt mis te zijn, grijpen diezelfde gemeenten vaak veel te traag in.

Onafhankelijk onderzoek noodzakelijk

Bovenstaande bekommernissen brengt SAP ertoe om steeds een onafhankelijk onderzoek te starten die zowel de oorzaken als de gevolgen van de balansventilatie aan het licht brengen. Dat voorkomt niet alleen het ontkenbeleid van de aannemers en verhuurders, maar zorgt ervoor dat meteen ook de noodzakelijke stappen gekend zijn. Uiteraard zien we er ook op toe om de noodzakelijke kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Natuurlijk hebben we hierbij uitgebreide aandacht voor het medisch welzijn en de eventuele gevolgen op lange termijn voor zowel onze cliënt als diens gezin. Klinken de aangehaalde symptomen bekend in de oren? Kom dan even langs voor een intakegesprek waarbij de mogelijkheden uitgebreid aan bod komen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.