regenboog

Regenboogzebrapad mooi maar soms ook levensgevaarlijk

Regenboogzebrapaden: een mooie boodschap, maar soms levensgevaarlijk

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om een regenboogpad aan te leggen. Een regenboogpad wordt ook wel eens een gaybrapad of een regenboogzebrapad genoemd. Hierbij kleurt men een deel van de openbare weg in de kleuren van de regenboogvlag. Door dit te doen, wil men aandacht vragen voor de acceptatie van lhbti'ers in de maatschappij. Het fenomeen ontstond in West Hollywood (Californië). Niet veel later verscheen het regenboogzebrapad ook in Tel Aviv en in Sydney. Het eerste regenboogzebrapad in Nederland verscheen in juni 2013 in Utrecht. Sinds 2013 zijn er in Nederland tientallen gemeenten en steden die dergelijke regenboog(zebra)paden hebben aangebracht. Wij vinden zo'n regenboogzebrapad mooi, maar soms ook levensgevaarlijk.

Een regenboogzebrapad: mooi, maar soms ook levensgevaarlijk

Dat wij zo'n regenboogzebrapad mooi, maar soms ook levensgevaarlijk vinden, heeft verschillende redenen. In de eerste plaats voldoet een regenboogzebrapad niet aan de wettelijke eisen. Volgens de wet mogen zebrapaden enkel worden toegepast binnen de bebouwde kom, met een maximumsnelheid van 30 of 50 km/u. Buiten de bebouwde kom mag het (onder voorwaarden) op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u.

Bovendien geven de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens duidelijk aan dat een zebrapad steeds moet bestaan uit dwars op de wegas aangebrachte markeringen met een breedte van minstens 4 meter. Zo mag een zebrapad 5 meter breed zijn of 4 meter breed zijn, maar niet minder dan 4. Ook dient een zebrapad steeds te bestaan uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 meter. Ten slotte moet het L2-verkeersbord het zebrapad vergezellen, behalve bij verkeerslichten.

Een regenboogzebrapad is geen officieel zebrapad

Normaal gesproken moeten verkeersdeelnemers aan een officieel zebrapad stoppen en de voetgangers voorrang verlenen. Dat staat in het verkeersreglement van Nederland. Alleen voldoen regenboogzebrapaden niet aan de officiële voorwaarden voor een zebrapad. Daarom vinden wij zo'n regenboogzebrapad mooi, maar soms ook levensgevaarlijk. Hoewel deze strepen op de weg betekenis hebben voor de lhbti-gemeenschap, hebben ze geen betekenis voor de Nederlandse verkeerswetgeving. Voetgangers denken desondanks vaak dat ze er voorrang hebben, maar dat is niet het geval. Dat kan verkeersongevallen opleveren.

Verwarrende en onveilige situaties

Er zijn ook regenboogzebrapaden op plaatsen waar er een stoplicht staat. Daar heeft een regenboogzebrapad eigenlijk geen betekenis, omdat de stoplichten de verkeerssituatie regelen. Eigenlijk kan zo'n voetgangersoversteekplaats zonder een zebrapad worden gebruikt. Het klinkt onschuldig om er een regenboogzebrapad te plaatsen. Ook hier vinden wij zo'n regenboogzebrapad mooi, maar soms ook levensgevaarlijk. Als de stoplichten het niet doen, kan een voetganger opnieuw onterecht denken voorrang te hebben.

Bovendien is er nog een andere reden waarom wij een regenboogzebrapad mooi, maar soms ook levensgevaarlijk vinden. Men heeft veel onderzoek verricht naar het design van dingen als verkeersborden en zebrapaden. Het is dus geen toeval dat een blauw verkeersbord met een rode streep wordt gecombineerd. En evenmin is het toeval dat een zebrapad bestaat uit witte strepen. Men heeft de meest uiteenlopende kleuren en designs overwogen, zoals een panda-oversteek met driehoeken en blauw-gele probeersels. Maar uit onderzoek bleek dat witte strepen op het zwarte asfalt de veiligste oplossing waren. Dit resulteert het minst vaak in een ongeval. Door de kleuren aan te passen, wordt het dus onveiliger.

Niet iedereen vindt regenboogzebrapaden een goed idee

Er is dus een kans dat er op een regenboogzebrapad eerder een ongeluk gebeurt dan op een gewoon zebrapad. Er zijn veel andere manieren waarop aandacht gevraagd kan worden voor de lhbtiqa+-gemeenschap. Voor de verkeersveiligheid is het daarom misschien beter om voor een andere manier te kiezen.

Mocht je in een ongeluk op een zebrapad terechtkomen, kan een  letselschade advocaat je helpen. Je kunt gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen om te kijken wat we voor je kunnen doen.