Gemiste loonkosten en loonregres

Problemen met rechtsbijstandverzekeraar

Problemen met rechtsbijstandverzekeraar: wat nu?

 

Als u het slachtoffer wordt van een ongeval kunt u mogelijk een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekeraar. De rechtsbijstandverzekeraar biedt juridisch advies en zal ook helpen bij het bekomen van een passende schadevergoeding. We merken dat veel slachtoffers echter te maken krijgen met problemen met de rechtsbijstandverzekeraar. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Rechtsbijstandverzekering: wat is dat?

Een rechtsbijstandverzekering is een niet-verplichte verzekering waarbij de verzekeraar de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer. Hierdoor kan de verzekerde genieten van juridische bijstand bij geschillen, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Bij een rechtsbijstandverzekering horen vaak allerlei voorwaarden en uitsluitingen. Het is met andere woorden zo dat deze verzekering juridisch advies biedt, net als juridische ondersteuning en bijstand.

Soms wordt een rechtsbijstandverzekering bij een andere verzekering aangeboden, bijvoorbeeld bij een autoverzekering. Dan zal de rechtsbijstandverzekering enkel geschillen dekken die betrekking hebben op de verzekerde auto. Er bestaan ook algemene rechtsbijstandverzekeringen met een veel ruimer toepassingsgebied, hoewel er ook daarbij vaak veel uitzonderingen en voorwaarden zijn om rekening mee te houden. Het is net door deze kleine lettertjes dat er al eens met betrekking tot juridische letselschade-informatie problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar ontstaan.

Wanneer rechtsbijstandverzekering inschakelen?

Wanneer het mogelijk is om de rechtsbijstandverzekering in te schakelen, is afhankelijk van de voorwaarden en de uitsluitingen die in de polis zijn opgenomen. Het zijn ook dingen waarop u kunt letten als u een rechtsbijstandverzekering afsluit. We merken wel vaker dat de kleine lettertjes ervoor zorgen dat mensen te maken krijgen met problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen voordat u een verzekering aangaat. Denk daarbij aan bepalingen omtrent:

  • De gedekte geschillen (Welke situaties zijn gedekt?)
  • Uitsluitingen (Welke situaties zijn per uitzondering niet gedekt?)
  • Verzekerde personen (Zijn bijvoorbeeld ook familieleden of mede-inzittenden verzekerd?)
  • Drempelbedrag (Wat is het minimumschadebedrag?)
  • Wachttermijn (Hoelang na het afsluiten van de verzekering moet het conflict zijn ontstaan?)
  • Dekkingsgebied (In welke landen bent u verzekerd?)
  • Verzekerd bedrag (Wat vergoed een rechtsbijstandverzekering?)

Indien de verzekeraar uiteindelijk betwist dat hij dekking moet verlenen en u hierover problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar ervaart, is het aan te raden om juridisch advies in te winnen.

Rechtsbijstandverzekering: wat is een juridisch probleem?

Om een beroep te kunnen doen op de rechtsbijstandverzekering moet het gaan om een juridisch conflict of een juridisch probleem. Wanneer is iets een juridisch probleem? Er is sprake van een juridisch geschil als partijen serieus met elkaar van mening verschillen en dit geschil wordt beslecht door middel van het recht.

Het recht is een manier om op een vreedzame manier geschillen te beslechten en wijkt af van vroegere manieren waarop men dit aanpakte, bijvoorbeeld via een barbaars tweegevecht. Lange tijd werden dergelijke tweegevechten als alternatieve vorm van geschilbeslechting gedoogd. Tot 1 februari 2006 was het tweegevecht zelfs apart strafbaar gesteld in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, waarbij er relatief gunstige strafrechtelijke bepalingen van toepassing waren. Tegenwoordig is dat niet langer het geval: het recht moet een geschil vreedzaam oplossen. Wat doet rechtsbijstand? Rechtsbijstand biedt ondersteuning bij deze vreedzame vorm van geschilbeslechting.

Problemen met rechtsbijstandsverzekeraar

Het klinkt allemaal heel mooi, maar de praktijk leert dat de rechtsbijstand inschakelen niet altijd vlekkeloos verloopt. Er ontstaan vaak problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar. Niet alleen door de vele uitsluitingen en voorwaarden waar er rekening mee moet worden gehouden, maar ook omdat verzekeraars de zaak graag intern afhandelen. Zelden worden er gespecialiseerde advocaten of juristen ingeschakeld. Veelal gaat het eerder om juridisch geschoolde medewerkers en beginnende juristen. Deze zijn goedkoper. Het zijn manusjes-van-alles die bijvoorbeeld wat weten over letselschade, huurzaken en het contractenrecht, maar die (nog) niet echt ergens in uitblinken. Dat is vragen om problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar.

Als deze juridische kneusjes de zaak niet kunnen behandelen, zullen ze het doorverwijzen naar een expert. Ze dienen met andere woorden als opstapje. Dat is vervelend voor het slachtoffer, want vaak wordt er tussendoor verschillende keren van behandelaar gewisseld. Daarbij kunnen er ook fouten worden gemaakt, wat kan resulteren in problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar.

Tegelijkertijd is het een en ander ook eigen aan het verdienmodel van dergelijke verzekeraars. Ze willen nu eenmaal zo snel mogelijk de zaak opnieuw afsluiten, want dat is goedkoper. Zo maken ze winst. Dat is anders als u een letselschadeadvocaat inschakelt. Deze letselschade advocaat wil vooral de best mogelijke oplossing bekomen en zal tot het uiterste gaan om te garanderen dat u krijgt waar u recht op hebt. In de praktijk valt een schadevergoeding die is bekomen via de rechtsbijstandsverzekeraar vaak lager uit dan als u een onafhankelijke letselschadeadvocaat inschakelt. 

Wat doen bij problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar?

Bij problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar kunt u verschillende dingen doen. Breng in de eerste plaats de behandelaar op de hoogte van de klacht. Vaak is er een interne klachtenprocedure die u dient te volgen. Als u niet tevreden bent over de aanpak van de zaak, kunt u veelal om een second opinion vragen. U kunt ook uw problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar melden bij het Kifid of u kunt een juridische procedure starten.

Bent u ontevreden hoe uw rechtsbijstandverzekering de letselschade-zaak behandelt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan na wat we voor u kunnen betekenen en hoe verdere problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar kunnen worden voorkomen.