Overlijdensschade: wat kunnen de nabestaanden claimen?

Overlijdensschade: wat kunnen de nabestaanden claimen?

Wanneer een persoon komt te overlijden ten gevolge van een ongeval, zijn het de nabestaanden die te maken krijgen met heel wat (im)materiële schade. Die schade kunnen zij in dat geval verhalen op de aansprakelijke partij en dit vanuit een persoonlijk recht. Deze schade staat met andere woorden los van een eventueel vorderingsrecht ten aanzien van het slachtoffer die enige tijd na het ongeval wel nog in leven bleef. Op welke schadeposten de nabestaanden zich kunnen beroepen? Wij brengen een overzicht.

Verlies voor het gezinsinkomen

Indien het slachtoffer een kostwinner was voor het gezinsinkomen, zal datzelfde gezin schade ondervinden ten gevolge van het wegvallen van dat inkomen. Die schade kunnen ze verhalen bij de aansprakelijke partij. Wel is het zo dat de Nederlandse wetgeving duidelijk aangeeft wie er al dan niet recht heeft op zo’n schadevergoeding. De Letselschade Richtlijn‘Rekenmodel Overlijdensschade’ brengt een duidelijk overzicht van zowel de berekeningsmethode als de variabelen waarmee men maar beter rekening houdt. Het gaat om een heel ingewikkelde berekening waarbij onder andere ook rekening gehouden wordt met het aantal gezinsleden, de weggevallen uitgaven, het vroegere netto gezinsinkomen, het rendement en de inflatie. Bij SAP Letselschade Advocaten beschikken we over gespecialiseerde rekenkundigen die deze berekeningen kunnen maken.

Kosten van de teraardebestelling

De overledene zal natuurlijk een mooie uitvaart krijgen boordevol emotionele getuigenissen. Toch kan de kostprijs van zo’n begrafenis al snel oplopen. Ook die begrafeniskosten kunnen opgenomen worden in de schadeclaim.

Persoonlijke shockschade

Wanneer je ook persoonlijk geconfronteerd wordt met het ongeval, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor het mentale welzijn. Indien er sprake is van een ernstig geestelijk letsel, kan er uitzonderlijk toch een immateriële schadevergoeding toegekend worden. In de jurisprudentie zijn reeds verschillende voorbeelden verschenen. Zo had een man recht op een schadevergoeding voor shockschade toen zijn zwangere vrouw in zijn armen overleed nadat ze aan de voetgangersoversteekplaats werd aangereden door een vrachtwagen. De toepassing van shockschade is echter niet eenvoudig, waardoor het wordt aangeraden om beroep te doen op een advocaat.

Nieuw vanaf 2019: affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 zal het voor welbepaalde nabestaanden mogelijk zijn om ook een immateriële vordering voor affectieschade in te stellen. Het gaat om de psychische schade ten gevolge van het persoonlijk leed door het overlijden van het slachtoffer. De wetgever zal hier werken met vaste bedragen om zogenaamde massaclaims te voorkomen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Overlijdensschade is een complexe materie

In Nederland is het berekenen van overlijdensschade een heel complexe materie. De verschillende schadeposten laten zich niet eenvoudig berekenen en vaak is er ook geen eenvoudige bewijslast. Wij adviseren daarom om je steeds te laten begeleiden bij het claimen van overlijdensschade. Enkel dankzij de tussenkomst van een belangenbehartiger kan je een maximale schadevergoeding bekomen. Uiteraard staan we bij SAP Letselschade Advocaten gewoon voor jou klaar.