minder ongevallen door schoolzone

minder letselschade kinderen door veilige schoolzone

Minder letselschade bij kinderen door een veilige schoolzone

Kinderen blijven een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Niet alleen omdat ze klein zijn en minder goed zichtbaar zijn, maar ook omdat ze heel onberedeneerd aan het verkeer deelnemen. Zeker in de omgeving van scholen zijn ze kwetsbaar. Daar komen veel kinderen samen, net als gemotoriseerd verkeer om de kinderen naar school te brengen. Het krioelt er van de uitstappende en fietsende kinderen en vroeg of laat resulteert dat in een verkeersongeval. Gelukkig kan daar ook iets aan worden gedaan. Zo treft minder letselschade kinderen door een veilige schoolzone aan te leggen. Minder, want zelfs een veilige schoolzone kan niet voorkomen dat er al eens een verkeersongeval plaatsvindt. Net daarom dienen andere verkeersdeelnemers extra voorzichtig te zijn in de buurt van een schoolzone.

Wat is een veilige schoolzone?

Bij een veilige schoolzone zijn allerlei stappen gezet en maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid lokaal te vergroten. Het oprichten van een veilige schoolzone is heel complex en er moet dan ook heel wat expertise bij betrokken worden. Daarnaast hebben de omwonenden natuurlijk ook een mening, net als de ouders, de school en de politie. Bij het inrichten van een veilige schoolzone moet daar allemaal rekening mee worden gehouden. Toch mag het belang ervan niet worden onderschat. Want het is algemeen geweten dat er minder letselschade bij kinderen is door een veilige schoolzone.

Minder letselschade bij kinderen door een veilige schoolzone

Het ingenieursbureau DHV heeft in het verleden talloze schoolzones onder de loep genomen. Op basis daarvan stelde het een leidraad samen die scholen en gemeenten moet helpen om hun schoolzone veilig te maken. De Leidraad Veilige Schoolzones schrijft onder andere voor dat schoolzones goed herkenbaar moeten zijn. Hierbij zal veel ook per gemeente variëren. In sommige drukke omgevingen heeft versoberen bijvoorbeeld meer effect dan extra paaltjes te plaatsen, terwijl in andere omgevingen net het omgekeerde geldt. Betaald parkeren blijkt weinig effectief te zijn, terwijl kiss-and-ridezones dan weer wel nuttig zijn. Het uniform inrichten van schoolzones is volgens de richtlijn ook aan te raden. Dat zorgt voor herkenbaarheid.

Aansprakelijkheid en het ontbreken van een veilige schoolzone

Hoewel een leidraad juridisch geen waarde heeft, wordt er bij schadezaken wel belang aan gehecht. Het maakt duidelijk wat scholen en gemeenten kunnen doen om de veiligheid van de schoolzone te garanderen. Als het uiteindelijk tot een ongeval komt, kan de leidraad als vergelijkingspunt worden aangegrepen. Natuurlijk wil dat niet per se zeggen dat de school aansprakelijk zal worden gesteld. Een andere autobestuurder aansprakelijk stellen, kan bijvoorbeeld ook. Autobestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van kinderen die aan het verkeer deelnemen. Zelfs als een kind zelf een fout heeft begaan, zijn autobestuurders vrijwel altijd voor 100% aansprakelijk voor de schade. Bovendien dienen autobestuurders over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Onze letselschade advocaat zoekt uit wat voor u de beste optie is.