Compensa letselschade

Keurmerk letselschade

Is er een keurmerk voor letselschadespecialisten?

Een keurmerk is een onafhankelijk kwaliteitsoordeel dat afkomstig is van een betrouwbare bron en dat zich uitspreekt over een bepaald product of een bepaalde dienst. Bekende keurmerken zijn UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade Max Havelaar. Bestaat er een keurmerk voor letselschade specialisten, bijvoorbeeld voor SAP Letselschade Advocaten? Dat is inderdaad het geval: het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Bestaat er een keurmerk voor letselschade specialisten?

Ja, met het Nationaal Keurmerk Letselschade bestaat er een keurmerk voor letselschade specialisten als SAP Letselschade Advocaten. Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk voor letselschadespecialisten. Met dit keurmerk wil De Letselschade Raad het kaf van het koren scheiden.

Het keurmerk werd in 2019 formeel aangekondigd. Het keurmerk voor letselschadespecialisten als SAP Letselschade Advocaten heeft het doel om aan te geven welke letselschadespecialisten betrouwbaar zijn. In de praktijk is het zo dat voor het gebruik van het keurmerk de letselschadespecialisten de kwaliteits- en gedragsregels die door de letselschadebranche zijn opgesteld, moeten onderschrijven en naleven. Deze experts verbinden zich ertoe om aan een audittraject deel te nemen, zicht toetsbaar op te stellen en om indien nodig verbeteringen door te voeren.

Behoefte aan een keurmerk voor letselschadespecialisten

Dit keurmerk voor letselschadespecialisten als SAP Letselschade Advocaten kwam er na een wetenschappelijk onderzoek naar de schadeafhandeling die de behoefte aan de professionalisering van de herstelbemiddeling in letselschadezaken onderstreepte. Het probleem is dat titels als letselschade specialist en letselschade-expert geen beschermde titels zijn. Iedereen mag zich zo noemen, ongeacht of het nu gaat om een advocaat of om iemand die allesbehalve deskundig of betrouwbaar is. Men had een manier nodig om duidelijk aan te geven welke experts te vertrouwen zijn.

Het keurmerk voor letselschadespecialisten is een van de instrumenten die bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en aan de zelfregulering in de sector. Het keurmerk voor letselschadespecialisten als SAP Letselschade Advocaten helpt slachtoffers om betrouwbare partners te vinden. Voor letselschadespecialisten is het een objectieve en onafhankelijke manier om aan te tonen dat ze kwaliteit leveren en dat ze bonafide zijn.

Een keurmerk van De Letselschade Raad

Het keurmerk voor letselschadespecialisten wordt toegekend door de stichting De Letselschade Raad, een onafhankelijke en overkoepelende organisatie waarin onder meer Slachtofferhulp Nederland, het ANWB, het verbond van verzekeraars, diverse letselschade-experts, geneeskundig adviseurs en arbeidsdeskundigen betrokken zijn. De LSA (vereniging van letselschade advocaten) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid nemen als toehoorder deel aan het Platformoverleg van De Letselschade Raad. Het gaat met andere woorden over een onafhankelijk keurmerk voor letselschadespecialisten.

Betekenis van het keurmerk voor letselschadespecialisten

Het keurmerk voor letselschadespecialisten geeft in de praktijk aan dat de belangenbehartiger is getoetst op deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en communicatie. Ook de organisatie waarin de belangenbehartiger actief is, wordt op deze punten getoetst. Kiest u voor een houder van dit keurmerk voor letselschadespecialisten, dan bent u als slachtoffer zeker dat uw zaak in goede handen is.

De advocaat is de beste garantie op een goede dossierbehartiging

Het hebben van het keurmerk voor letselschadespecialisten geeft aan dat een letselschade-expert betrouwbaar is. SAP Advocaten heeft het keurmerk niet nodig omdat wij voldoen aan de standaard van de LSA (Letsel Schade Advocaten), het hoogste keurmerk van Nederland.

Wij doen dat bijvoorbeeld door te werken met letselschadeadvocaten in plaats van met juristen. Een advocaat letselschade kan naar de rechter stappen als het nodig is en is verplicht om zijn kennis up-to-date te houden. In tegenstelling tot benamingen als letselschade-expert is advocaat bovendien een beschermde titel die niet iedereen mag gebruiken. Een advocaat is met andere woorden de beste garantie op een goede behartiging van uw dossier.