Wat doet een letselschade expert?

Wat doet een letselschade expert?

Bij letselschade is een letselschade expert het eerste aanspreekpunt. Een letselschade expert zal het slachtoffer bijstaan bij de afhandeling van het schadedossier en zorgt ervoor dat een slachtoffer daadwerkelijk een schadevergoeding krijgt. In de praktijk is een letselschade expert vaak ook meer dan enkel dat en rekenen slachtoffers bijvoorbeeld ook op zijn netwerk, wat onder andere de bewijsvoering vereenvoudigt.

Wat is letselschade?

Wanneer een persoon slachtoffer wordt van een ongeval, kan het slachtoffer letsel oplopen. Dit kan lichamelijk van aard zijn, zoals een hersenschudding, een gebroken been of een hernia. Er kan echter ook een psychisch letsel optreden, zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis. Dit letsel kan vervolgens tot schade leiden. Een slachtoffer dat medische behandelingen nodig heeft, zal bijvoorbeeld te maken krijgen met ziekenhuiskosten. Indien het slachtoffer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, zal hij of zij met inkomensverlies kampen. Er kan echter ook sprake zijn van immateriële schade, zoals pijn en verdriet. Aangezien de schade is veroorzaakt door het opgelopen letsel, wordt dit 'letselschade' genoemd.

Wat is een letselschade expert?

Een letselschade expert is gespecialiseerd in het vakgebied van letselschade. Hij of zij bekijkt welke schadeposten in aanmerking komen voor een schadevergoeding en kan een indicatie geven van de hoogte van een eventuele vergoeding.

Letselschade expert versus letselschade advocaat

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om te weten dat de titel 'letselschade expert' niet beschermd is. Dit betekent dat iedereen, ook personen zonder enige juridische achtergrond, zich zo kunnen noemen.

In tegenstelling tot het beroep van letselschade expert, is het beroep van letselschade advocaat wél beschermd. Enkel personen die zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten mogen zich een advocaat noemen. Een letsel advocaat heeft niet alleen een rechtenstudie afgerond, maar ook een algemene beroepsopleiding tot advocaat én een specialisatieopleiding op het gebied van letselschade.

Een ander verschil tussen een letselschade advocaat en een expert is dat een advocaat de bevoegdheid heeft om een letselschade zaak aan de rechter voor te leggen. Een expert heeft deze bevoegdheid niet.

Ten slotte kunnen klachten over een letselschade advocaat voorgelegd worden aan de deken van de lokale Orde van Advocaten. Klachten over letselschade experts kunnen enkel worden ingediend bij de civiele rechter. Een letselschade advocaat mag zich met andere woorden altijd een letselschade expert noemen, maar niet elke letselschade expert is ook een letselschade advocaat.

De taken van een letselschade expert

Het takenpakket van een letselschade expert is heel uitgebreid. Centraal staat het berekenen van de schadevergoeding en ervoor zorgen dat een slachtoffer krijgt waar hij recht op heeft. Tegelijkertijd rekenen slachtoffers op het netwerk van de letselschade expert en is een letselschade expert vaak een luisterend oor.

Uitbrengen van een eerste advies

Een eerste taak van de letselschade expert is het adviseren van slachtoffers. Vaak kloppen slachtoffers van een ongeval bij een letselschade expert aan, zonder te weten of ze recht hebben op een schadevergoeding en met wie ze daarvoor contact moeten opnemen. Een letselschade expert zal vaak vrijblijvend een eerste advies uitbrengen. Dit eerste advies is gebaseerd op een oppervlakkige blik op het dossier en op wat het slachtoffer vertelt. Naast het verlenen van dit eerste advies zal de letselschade specialist meestal ook een aantal praktische tips meegeven, bijvoorbeeld over het vergaren va bewijzen en het bijhouden van bonnetjes.

Berekenen van de letselschade

Als een slachtoffer beslist om de afhandeling van het schadedossier aan de schadeletsel specialist over te laten, zal de letselschade expert de letselschade berekenen. De letselschade expert berekent dan op welke schadevergoeding het slachtoffer recht heeft.

Een deel van het schadedossier is vaak relatief eenvoudig te berekenen, omdat de schade via bonnetjes en facturen aan te tonen is. Vooral bij materiële schade, bijvoorbeeld aan een auto, is dit het geval. Het vergt wel wat rekenwerk, maar het is allesbehalve nattevingerwerk. Een ander deel van de materiële schade is moeilijker om na te gaan, omdat het vertrekt van hypothetische situaties. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verlies aan verdienvermogen (VAV), waarbij ook rekening moet worden gehouden met hypothetische carrièrekansen.

Immateriële schade, zoals verdriet of pijn, is misschien wel nog moeilijker te begroten. Daarvoor zal een letselschade expert zich op eerdere beslissingen van rechters moeten baseren. Hoe dan ook is het berekenen van de letselschadevergoeding heel ingewikkeld en is het moeilijk om dit zelf te doen. Daarom is het aan te raden om een beroep te doen op een expert in letselschade.

De letselschadevergoeding claimen

Bij de volgende stap zal de letselschade expert nagaan wat de haalbaarheid van het dossier is. Gelijk hebben, wil namelijk nog niet altijd zeggen dat je ook gelijk krijgt. Misschien is er wel sprake van verjaring, is het moeilijk om het bewijs te leveren of valt er gewoon niks te halen? Soms kan het hierdoor aangewezen zijn om elders aan te kloppen. De letselschade expert zal dit alles voor het slachtoffer onderzoeken. Als de letselschadevergoeding wel kan worden geclaimd, zal de letselschade expert het gesprek met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar aanknopen. Er wordt eerst getracht om er samen uit te komen. Als dat niet lukt, zal de expert letselschade aan de rechter vragen om een uitspraak te doen.

De letselschadevergoeding ontvangen

De letselschade expert staat het slachtoffer vanaf het begin van de procedure tot aan het einde van de procedure bij. Zo stopt de letselschade expert niet bij het verkrijgen van een minnelijk akkoord of een uitspraak van de rechter, maar zorgt hij er daarentegen voor dat het slachtoffer de letselschadevergoeding ook daadwerkelijk krijgt. Er zijn dan ook verschillende manieren waarop een letselschade expert het geld achterna kan gaan.

Tegelijkertijd wacht een letselschade expert niet op de uitspraak van de rechter of de uiteindelijke beslissing van de verzekeraar. Om financiële zorgen tijdens het herstel te voorkomen, zal een letselschade expert ervoor zorgen dat het slachtoffer al eerder voorschotten krijgt. Zo heeft het slachtoffer slechts een zorg, beter worden, terwijl de letselschade expert de rest doet.