Geschreven door:
Natascha Jansen

Wanneer een motorrijder een ongeval overkomt omdat hij bijvoorbeeld onderuit gaat als gevolg van het wegglijden van zijn motor in een langwerpig gat van enkele centimeters diep in het asfalt kan hij zijn (letsel)schade proberen te verhalen op de gemeente. En meestal met succes wanneer duidelijk is dat de gemeente als wegbeheerder een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd of laten voortbestaan door geen onderhoud aan en/of herstel van een slecht wegdek uit te (laten) voeren. Een gemeente heeft zich doorgaans tegen dit soort aansprakelijkheidskwesties verzekerd.

Een gemeente loopt echter niet alleen het risico civielrechtelijk aansprakelijk te zijn wanneer iemand ten gevolge van een slecht wegdek een ongeluk krijgt en letsel oploopt, maar ook kan zij strafrechtelijk worden vervolgd.

Een kort maar opvallend krantenberichtje naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 20 februari 2018 over een strafrechtelijke veroordeling door de rechtbank van een gemeente triggerde tot deze blog. Wat was het geval? In 2009 gingen een motorrijdster en haar passagier fataal onderuit toen zij op de Nieuweweg in Maarssen reden en daarbij onder een vrachtwagen terecht kwamen. Het wegdek waarover de beide motorrijders reden verkeerde in zeer slechte staat door boomwortels die onder meer hobbels veroorzaakten. De gemeente werd door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk vervolgd. Hoewel de gemeente een beroep deed op strafrechtelijke immuniteit werd dit door de rechtbank niet gehonoreerd. De rechtbank veroordeelde de gemeente wegens dood door schuld en legde een boete van Euro 22.500,00 op. Noch de gemeente noch het O.M. stelde hoger beroep in, maar de Advocaat-Generaal vond de onderliggende juridische materie toch zo interessant dat hij “cassatie in het belang der wet” instelde. Volgens de AG had de gemeente niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden. De Hoge Raad oordeelde anders en maakt in een onderscheid in hetgeen wel en niet van een gemeente mag worden verwacht. Vervolging is volgens ons hoogste rechtscollege namelijk wel mogelijk voor het nalaten van wegonderhoud, omdat dit onderhoud ook door anderen dan eigen ambtenaren kan worden gedaan. Voor het achterwege laten van verkeersmaatregelen, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en wegafzettingen kan de gemeente volgens de Hoge Raad echter niet worden vervolgd.

Omdat er geen hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank is ingesteld en de Hoge Raad heeft geoordeeld in het licht van het ingestelde cassatie in het belang der wet, heeft het oordeel van de Hoge Raad geen gevolgen voor de eerdere veroordeling van de gemeente. De strafrechtelijke veroordeling met boete blijft in stand.