Hieronder volgt een overzicht:

Onze publicaties
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: tot wie kan het slachtoffer zich wend...

Deelgeschilprocedure versus voorlopig deskundigenbericht; meerdere (tol)wegen naar Rome?

Annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 29-08-2017, JA 2017/173