Klachtenregeling

Uw zaak krijgt bij ons de aandacht die nodig is. Mocht u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden zijn over de behandeling van uw zaak, dan kunt u in de eerste plaats contact opnemen met mr. J.F. Roth van ons kantoor. Hij is onze interne klachtenfunctionaris. Wij verzoeken u vriendelijk een eventuele klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd te richten aan de heer Roth. Als het niet lukt om uw klacht intern op te lossen, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie behandelt klachten die te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en/of de hoogte van zijn declaratie. De Commissie kan op verzoek van de cliënt de advocaat tot betaling van een schadevergoeding tot maximaal € 10.000,00 veroordelen. Meer informatie over deze commissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie.nl Als de advocaat die uw zaak behandelt is aangesloten bij de Vereniging van Letselschade-Advocaten (LSA), dan kunt ook een beroep doen op een van de klachtenregelingen die binnen deze vereniging zijn opgesteld. Dat zijn de Ombudsman en de Geschillencommissie Declaraties. De contactgegevens van de LSA kunt u vinden op de website www.lsa.nl