Hoe hoog kan letselschade zijn?

Hoe hoog kan letselschade zijn?

De rechter heeft dan ook een grote vrijheid bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Volgens Artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek moet de rechter het bedrag toekennen dat hij of zij redelijk acht in de specifieke omstandigheden van het geval. De rechter zal dus kijken naar wat er precies gebeurd is en welk letsel het slachtoffer heeft opgelopen. Op basis hiervan kent hij een bedrag toe. De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding zal onder andere afhangen van de aard en ernst van het letsel van het slachtoffer. Dit letsel kan zowel fysiek als psychisch zijn. De hoogte van de letselschadeuitkering zal dus per zaak behoorlijk verschillen. Om een indicatie te geven van de hoogte van een schadevergoeding, kunnen er echter wel voorbeelden van letselschade bedragen gegeven worden.Op basis van de ernst van het opgelopen letsel kan een indicatie gegeven worden van de hoogte van de letselschade uitkering. Wanneer er sprake is van gering letsel, heeft het slachtoffer doorgaans recht op een schadevergoeding tot 2.000 euro. Er is sprake van gering letsel in geval van een lichte hersenschudding, kneuzingen of kleine vleeswonden. Wanneer er sprake is van licht letsel, kan de schadevergoeding oplopen tot 3.500 euro. Voorbeelden van licht letsel zijn beschadigingen aan het gebit of een arm uit de kom. Er is sprake van matig letsel indien het slachtoffer een whiplash heeft opgelopen. De letselschade bedragen voor een whiplash liggen doorgaans tussen de 3.500 en de 9.000 euro. Ernstig letsel kan leiden tot een letselschade uitkering tussen de 9.000 en 21.000 euro. Eenzijdige doofheid, ernstig inwendig letsel en een blijvende virusvermindering zijn enkele voorbeelden van ernstig letsel. Wanneer het slachtoffer zwaar letsel heeft opgelopen, variëren de letselschade bedragen van 21.000 tot 43.000 euro. Voorbeelden van slachtoffers die hier recht op hebben zijn slachtoffers die langere tijd in coma zijn geweest of een verlies van reuk of smaak hebben opgelopen. In geval van zwaar letsel is een slachtoffer vaak niet meer in staat om zijn of haar beroep uit te oefenen. Ten slotte kan er ook nog sprake zijn van uitzonderlijk zwaar letsel. Dit kan leiden tot een letselschade uitkering van 76.000 euro of meer. Voorbeelden hiervan zijn zeer zware en ernstige brandwonden en een volledige dwarslaesie.
Reactie plaatsen