Het ontstaan van letselschade na een medische fout

Het ontstaan van letselschade na een medische fout

Het feit dat de behandeling niet het gewenste effect heeft, wil echter niet automatisch zeggen dat er sprake is van een medische fout. Men spreekt pas van een fout wanneer de medische behandeling gezondheidsschade veroorzaakt, en een redelijk bekwame en redelijk handelende arts deze schade zou hebben kunnen voorkomen of verminderen. Een voorbeeld van een medische fout is wanneer de arts de patiënt de verkeerde medicatie voorschrijft, terwijl hij of zij weet of behoort te weten dat de patiënt allergisch is voor de ingrediënten. Een medische fout dient echter onderscheiden te worden van een ‘complicatie’. Er is sprake van een complicatie wanneer er een probleem optreed tijdens een medische behandeling, ondanks het juist handelen van de arts. Een voorbeeld van een complicatie is wanneer een patiënt allergisch blijkt te zijn voor de voorgeschreven medicatie, en de arts dit niet wist of en dit redelijkerwijs niet kon weten. Een complicatie is dus niet verwijtbaar, een fout wel.

Schadevergoeding na een medische fout

Het verschil tussen een complicatie en een medische fout is van groot belang voor het slachtoffer. Complicaties en medische fouten kunnen leiden tot letsel, wat vervolgens letselschade kan veroorzaken. Een slachtoffer kan echter alleen een schadevergoeding voor het letsel vorderen wanneer er sprake is van een fout: bij een complicatie heeft het slachtoffer geen recht op een vergoeding. Het is aan het slachtoffer zelf om te bewijzen dat er sprake is van een medische fout, en niet van een complicatie. Het slachtoffer kan zich hierbij bij laten staan door een letsel advocaat of letselschade expert. De hoogte van de letselschade uitkering hangt af van de feitelijke omstandigheden.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down