Letselschade na een ongeval met een andere fietser

Letselschade na een ongeval met een andere fietser

Steeds meer Nederlanders kiezen voor de fiets. Vooral in grootsteden als Amsterdam wordt dat al snel duidelijk. Dat veroorzaakt natuurlijk een helse drukte en ook het fietspad is lang niet altijd voldoende breed. Uiteindelijk kan het dus al eens mislopen. Bij zo’n valpartij is letselschade natuurlijk nooit veraf, een fiets beschikt nu eenmaal niet over airbags of andere beschermingsmiddelen. Maar wie is dan aansprakelijk voor die letselschade? Dat is afhankelijk van de concrete omstandigheden.De aansprakelijkheid is afhankelijk van wie een fout beging. Het gaat om de gewone aansprakelijkheidsregels. Als je de andere partij aansprakelijk stelt, moet je dus ook een onrechtmatige daad aantonen. Denk bijvoorbeeld aan een fietser die met hoge snelheid gewoon tegen je achterwiel aanrijdt! Echter kan er hier ook sprake zijn van een deel eigen schuld, bijvoorbeeld omdat jouw verlichting onvoldoende werkte en je hierdoor niet goed zichtbaar was. De beschermingsregels die bestaan voor ongevallen met motorrijtuigen zijn hier met andere woorden niet van toepassing. Toch bestaan er uitzonderingen.In sommige gevallen zal de fietser die de fout veroorzaakt heeft, toch niet aangesproken (kunnen) worden. Denk bijvoorbeeld aan een jong kind die aan de oorzaak van het ongeval lag. Tot de leeftijd van 14 jaar zijn het dan de ouders (of de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind) die aansprakelijk zal zijn voor de schade. Voor kinderen van 14 tot 15 jaar oud gelden bijzondere regels waarbij mogelijks de ouders opnieuw aansprakelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval indien ze samen met het kind aan het fietsen waren maar het kind geen halt toeriepen. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is het kind altijd zelf aansprakelijk. In sommige gevallen is het overigens ook mogelijk om nog een andere partij aansprakelijk te stellen. Zo zal een fietskoerier misschien wel de werkgever aansprakelijk kunnen stellen. In voorgaand voorbeeld had het slachtoffer een eigen schuld ten gevolge van een slechte verlichting. Hij zou bij de andere bestuurder dan slechts een deel van de schade kunnen verhalen. De werkgever zal echter voor de volle 100 % aansprakelijk zijn voor de schade, ongeacht die eigen schuld. Op de werkgever rust er immers een ruime zorgplicht. Het kan dan ook niet zomaar dat de werkgever de fietskoerier met een onveilige fiets de weg opstuurt.Tot slot worden we de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met een nieuw fenomeen in het fietslandschap: de elektrische fiets. In sommige gevallen wordt zo’n fiets als een motorvoertuig beschouwd. Dan is de bestuurder daarvan altijd aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade, ook als de andere fietser verantwoordelijk was voor het ongeval. We maken een onderscheid tussen drie soorten fietsen. In de eerste plaats zijn er de fietsen met trapondersteuningen die geen snelheden hoger dan 25 km/uur halen. De Europese regelgeving heeft reeds meermaals aangegeven dat het hier niet gaat om een motorvoertuig. Hier gelden dus de gewone aansprakelijkheidsregels. Gaat het echter om een fiets met trapondersteuning die sneller kan rijden dan 25 km/u óf om fietsen die volledig elektrisch kunnen rijden, ook zonder te trappen? Dan wordt gesproken over een motorvoertuig en zal de bestuurder steeds aansprakelijk zijn voor minimaal 50 % van de schade. Wanneer het slachtoffer jonger is dan 14 jaar zal de bestuurder van zo’n elektrische fiets zelfs aansprakelijk zijn voor de volledige schade (100 %). Toegegeven: er bestaan mogelijkheden om ook die zware aansprakelijkheid alsnog te ontlopen, maar zelden kunnen zij ingeroepen of bewezen worden. Overigens moet deze bestuurder gewoon beschikken over een WAM-verzekering, waardoor het verhalen van die schade een stuk eenvoudiger wordt.Wanneer je betrokken bent bij een fietsongeval met een andere fietser, kom je terecht in een wirwar van regels. Soms worden de gewone aansprakelijkheidsregels toegepast, andere keren is het interessanter om een andere partij aansprakelijk te stellen. Als slachtoffer heb je hoe dan ook recht op (een deel van) een schadevergoeding. Twijfel je over de verschillende mogelijkheden? Kom er dan even over praten met onze letselschade advocaat te Amersfoort. Wij bekijken dan samen met jou welke stappen we kunnen ondernemen. Zo’n eerste intake gesprek is overigens volledig gratis en vrijblijvend.
Reactie plaatsen