Letselschade en huishoudelijke hulp: wat is mogelijk?

Letselschade en huishoudelijke hulp: wat is mogelijk?

Bij letselschade blijven de kosten lang niet alleen beperkt tot het medisch aspect. Denk bijvoorbeeld aan de amputatie van een been: mogelijks kan de huidige job niet langer uitgeoefend worden en is er sprake van inkomensverlies. De tuin onderhouden? Daarvoor moet nu een tuinman langskomen. De inkopen en de verzorging van de kinderen? Huishoudelijke hulp dringt zich op. Stuk voor stuk gaat het om schadeposten die ook in de schadeclaim worden opgenomen. In deze weblog focussen we ons echter op de kosten voor de huishoudelijke hulp.  Niet alleen kan het verlies aan zelfredzaamheid zelf in aanmerking komen voor een smartengeldvergoeding, bovendien geldt dat ook voor de gevolgen hiervan. Ook die schade moet de aansprakelijke partij dan vergoeden. Zo geldt het ook voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Deze help(st)er kan het slachtoffer bijvoorbeeld bijstaan bij het schoonmaken van de woning maar ook bij de verzorging van de kinderen en het doen van de boodschappen. Het bijstaan in de zelfredzaamheid, denk bijvoorbeeld aan het wassen en het verzorgen van het slachtoffer, wordt over het algemeen niet aanzien als huishoudelijke ondersteuning maar komt in aanmerking voor een eigen schadevergoeding. In de praktijk kunnen we twee situaties onderscheiden. Zo kan er sprake zijn van een tijdelijke verminderde zelfredzaamheid waarbij huishoudelijke ondersteuning slechts beperkt in tijd noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan letselschade zoals een whiplashten gevolge van een achterwaartse aanrijding. In dit geval biedt de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp duidelijkheid. Hiernaast kan de verminderde zelfredzaamheid ook langdurig aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij chronische problemen of bij het verlies van een lichaamsdeel. Hiernaast maakt men vaak ook een onderverdeling tussen de lichte tot matige beperkingen en de zware beperkingen.  De exacte kostprijs van een huishoudelijke hulp valt moeilijk in te schatten. Het aantal gepresteerde uren (en dus het kostenplaatje) dient immers in verhouding te staan met het lichamelijk of psychisch letsel. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat het slachtoffer voordeel haalt uit de schadevergoeding. Om discussies te voorkomen, bracht de Letselschade Raad dan ook de zogenaamde Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp. Hierin worden de richtbedragen weergegeven voor die huishoudelijke hulp. De richtlijn vertrekt van richtbedragen per week (7 dagen) en maakt een onderverdeling op basis van de beperkingen. Het gaat om vergoedingen van 65 euro per week voor een alleenstaande met lichte beperkingen tot 324 euro per week voor een gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar, waarbij het slachtoffer te kampen heeft met een zware beperking. Voor de kwalificatie van de beperking kan een medische analyse gevraagd worden. Opgelet: deze Letselschade Richtlijn behelst enkel de noodzaak tot huishoudelijke hulp op korte termijn (tot zes maanden na het ongeval). Voor een langere noodzaak tot huishoudelijke hulp zal een concrete berekening zich opdringen.  Hoewel de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp concrete bedragen meegeeft, zijn ze niet altijd aangepast aan de realiteit. Die bedragen zijn dan ook louter richtbedragen. In de praktijk zal men daarom ook rekening houden met de normale effectieve bijdrage aan het huishouden. Bij een alleenstaande kan aangenomen worden dat er voor 100 % werd bijgedragen aan het huishouden, tenzij moederlief iedere week kwam kuisen. Bij een koppel is dat niet automatisch het geval, zeker indien de twee partners een voltijdse job hebben. Droeg het slachtoffer voor meer dan 50 % bij aan het huishouden? Dan is het belangrijk dat dit voldoende aannemelijk kan worden gemaakt. We hoeven vast niet te zeggen dat dat voor een huisvrouw eenvoudiger is dan voor een zakenvrouw die vaak in het buitenland verblijft? Bovendien vertrekken de normbedragen steeds van de veronderstelling dat er twee kinderen in het gezin aanwezig zijn. Bij een groot gezin kan het dan ook eenvoudig aannemelijk worden gemaakt dat de kosten voor huishoudelijke hulp hoger zullen liggen, zeker indien er verschillende jonge kinderen in het gezin aanwezig zijn. Tot slot kan er ook sprake zijn van een bijzondere situatie. Zo zal een kind met het downsyndroom uiteraard meer prestaties en dus kosten vergen. In dergelijke gevallen is het daarom aangewezen om de schade in concretoaan te tonen en een hogere schadevergoeding te vorderen.  Voor SAP Advocaten zijn richtlijnen louter richtlijnen. Ze geven een idee van de schadepost en er wordt dan ook rekening mee gehouden. Indien concrete omstandigheden echter hogere kosten verantwoorden, zullen we het dan ook niet nalaten om die te vorderen. Hierbij zullen we die hogere vordering voldoende aannemelijk maken opdat jij de vergoeding krijgt waar je ook effectief recht op hebt. Indien het gaat om een permanente verminderde zelfredzaamheid begroten we de kosten op lange termijn. Hierbij houden we rekening met de verschillende factoren. Zo zal het kostenplaatje bijvoorbeeld gevoelig toenemen wanneer vrouwlief binnen acht maand bevalt of opnieuw afnemen wanneer de kinderen de deur uit zijn. Onze rekenkundigen staan hierbij in nauw contact met de letselschade advocaten om zo een realistische en eerlijke begroting van de toekomstige schade te bekomen. Meer informatie over onze diensten of de kosten voor huishoudelijke hulp bij een aansprakelijke derde verhalen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.
Reactie plaatsen