Letselschade door trapongeval: schadeverhalen?

Letselschade door trapongeval: schadeverhalen?

Een val van een trap kan verschillende oorzaken kennen. Die oorzaken kunnen er eventueel voor zorgen dat een andere partij aansprakelijk is. In dat geval kunnen we de schade ten gevolge van het trapongeval bij die partij verhalen. Ook de locatie waar het trapongeval geschiedt speelt een belangrijke rol in het aansprakelijkheidsrecht. We vertrekken van de algemene regel en gaan zo over naar de bijzondere situaties.

Algemene regel

In het aansprakelijkheidsrecht is er sprake van aansprakelijkheid indien er een fout werd gemaakt, er bij een derde schade ontstond en die schade in causaal verband staat met de fout. Bij een trapongeval kan het gaan om een ongeluk. De noodlottigheid en het onvoorzienbare des levens. Toch kunnen ook andere oorzaken aan de basis liggen. Zo kan je een duw krijgen van de trap, kan iemand ‘voor de grap’ het licht uitgeschakeld hebben of misschien had iemand wel zijn rugzak op de trap achtergelaten en zo voor een gevaarlijke situatie gezorgd. Hier zal steeds moeten gekeken worden naar de concrete omstandigheden om zo te bepalen of een derde partij al dan niet aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van het trapongeval. Wij raden alvast aan om steeds advies te vragen aan SAP Letselschade Advocaten.

Trapongeval in een winkel

Winkels hebben een bepaalde zorgplicht waarbij ze de veiligheid van hun bezoekers dienen te garanderen. Indien het trapongeval plaatsvindt in een winkel, kan de onderneming mogelijks aansprakelijk zijn. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de trap net gereinigd werd maar er geen signalering werd aangebracht. Dat is dan een gevaarlijke situatie. Belangrijk is wel om meteen foto’s te nemen en getuigen aan te spreken. Recent werd Albert Heijn nog aansprakelijk gesteld voor de schade van een vrouw die over bloemblaadjes op een natte vloer was uitgegleden. In dit geval hadden de Albert Heijn-medewerkers het schoonmaakrooster niet nageleefd, werden er geen waarschuwingsborden aangebracht en werden geen andere veiligheidsmaatregelen getroffen. Volgens de winkel lag het drukke Paasweekend aan de basis, voor de rechter vormde dat geen geldige uitleg. Of de winkel al dan niet aansprakelijk is, zal overigens getoetst worden aan de criteria van het zogenaamde Kelderluik-arrest. Hierbij houdt men rekening met de te verwachten voorzichtigheid en onoplettendheid van de winkelbezoeker. Zo zal men oordelen dat van een bezoeker meer voorzichtigheid verwacht mag worden op een trap dan in een winkelgang. Men gaat eveneens na hoe groot de kans op een ongeval is bij het niet in acht nemen van de gestelde voorzichtigheid en oplettendheid. Tot slot houdt men ook rekening met de ernst van de gevolgen van het ongeval.

Trapongeval op het werk

Indien het trapongeval op het werk plaatsvond, is het vaak eenvoudiger om een partij aansprakelijk te stellen: de werkgever. Dat is ook het geval indien jijzelf aan de oorzaak van het trapongeval lag. Op de werkgever rust immers een ruime zorgplicht. Zo moet hij alles in het werk stellen om een ongeval te voorkomen. Ontbreken er anti slip stroken of een leuning? Werkte de verlichting niet goed? Het kunnen allemaal signalen zijn dat de werkgever zijn zorgplicht niet nakwam. Toch is dit niet automatisch een garantie op succes. Zo oordeelde de rechtbank eerder al eens dat de werkgever niet aansprakelijk was voor het trapongeval van een verpleegster. In dit geval had de werkgever wel zijn zorgplicht nagekomen en had hij bijvoorbeeld zelfs veiligheidsschoenen ter beschikking gesteld. Of de werkgever al dan niet aansprakelijk is, zal ook hier inhoudelijk onderzocht moeten worden. Wel is het zo dat er vaak een veel grotere kans op succes bestaat.

Letselschade door trapongeval?

Wij raden alvast aan om steeds contact op te nemen met een advocaat. Het is immers lang niet altijd even eenvoudig om de andere partij aansprakelijk te stellen. Tijdens een eerste intake gesprek zal de advocaat vaak al enkele vragen kunnen beantwoorden en de verdere vervolgstappen met de cliënt bespreken. Nadien blijft de keuze natuurlijk volledig vrij. De letselschade ten gevolge van een trapongeval verhalen? Neem dan vrijblijvend contact op met SAP Letselschade Advocaten.
Reactie plaatsen