Hoe bereken je een schadevergoeding?

Hoe bereken je een schadevergoeding?

Wanneer je letselschade oploopt, kan je die verhalen bij de aansprakelijke partij. Natuurlijk moet je dan wel een schadevordering voorleggen. Zo’n schadevordering bevat steeds verschillende schadeposten die allemaal hun eigen berekeningsmethode kennen. Voor sommige schadeposten zullen we bijvoorbeeld beroep doen op de zogenaamde Letselschade Richtlijnen, terwijl we bij andere schadeposten berekeningen in concreto dienen te maken.Hier betreft het misschien wel de meest eenvoudige schadeposten: de kosten die we rechtstreeks kunnen aantonen. Het gaat om een verzameling van facturen en bonnetjes die rechtstreeks verband houden met het schadegeval. Denk bijvoorbeeld aan het busticket om je naar de fysiotherapeut te begeven of de kosten voor medische verslagen. Indien je die kosten kan aantonen, heb je gewoon recht op een integrale vergoeding hiervan. Tenzij er uiteraard sprake is van een gedeelte eigen schuld.Voor sommige moeilijk te begroten schadeposten zijn er ook zogenaamde Letselschade Richtlijnen. Het gaat onder andere om de schade door het verlies van een studiejaar. Hier wordt gewerkt met zogenaamde normbedragen. Toch kan er nog steeds van die bedragen afgeweken worden indien dat voldoende kan gestaafd worden. Bijvoorbeeld door toch te kiezen voor aantoonbare bewijzen.Het is ook mogelijk dat de wetgever vaste bedragen oplegt met betrekking tot de schadevergoeding. Onder andere bij de affectieschade bij het overlijden (vanaf 1 januari 2019), zal dat het geval zijn.Voor andere schadeposten zullen hoe dan ook heel ingewikkelde berekeningen volgen. Vooral bij toekomstschade is dat het geval. Vooral bij een verlies aan verdienvermogen kom je voor complexe materie te staan. Zo zal lang niet alleen het loon een rol spelen maar moet je bijvoorbeeld ook rekening houden met de invloed op het latere pensioen. En wat gezegd over de misgelopen carrièremogelijkheden! Om die reden hebben we bij SAP Letselschade Advocaten dan ook gespecialiseerde rekenkundigen in huis die dergelijke ingewikkelde berekeningen voor ons maken.Naast materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Ook voor die schade kan je dan een schadevergoeding claimen. Onder immateriële schade valt onder andere pijnschade maar ook angststoornissen of andere psychische aandoeningen. De berekening van die schade is niet eenvoudig. Vaak wordt voor de berekening van het smartengeldberoep gedaan op eerdere jurisprudentie, maar ook hier dient rekening gehouden te worden met tal van persoonlijke factoren.Het belang van een goede verantwoording en een correcte berekening is groot. Zeker wanneer we een maximale schadevergoeding wensen te bekomen. Vooral wanneer het berekenen van de schadevergoeding complexe proporties aanneemt, doe je maar beter beroep op een advocaat. Uiteraard kunnen wij van SAP Letselschade Advocaten het nodige voor jou doen. Neem daarom contact met ons op voor meer informatie of vraag om een vrijblijvend intake gesprek.
Reactie plaatsen