een dashcam gebruiken als bewijs bij letselschade

Een dashcam is, zoals het woord het al aangeeft, een camera die op het dashboard wordt geplaatst. In de praktijk wordt het steeds vaker aan de voorruit gemonteerd en zijn er ook camera's voor aan de achterruit of zelfs voor op de bumper. Het is ook niet zo dat het een alleenrecht van auto's is. Zo kan men ook op een bromfiets of zelfs op een fiets een dashcam plaatsen. Deze camera's schieten beelden en die beelden kunnen waardevol zijn, bijvoorbeeld bij een schadegeval. De beelden kunnen namelijk helpen aan te tonen wie er in de fout was en voorkomen dat het woord tegen woord is.

De meerwaarde van een dashcam

Het is mogelijk om camerabeelden als bewijs te gebruiken. Wanneer uw auto een dashcam heeft en de dader is doorgereden, kunnen de camerabeelden ook worden gebruikt om het kenteken en zo de identiteit van de dader te achterhalen. Tegelijkertijd kunnen de beelden aantonen dat uw schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Dat is een voorwaarde voor wie een schadeclaim wil indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, een fonds dat onder meer schadevergoedingen toekent aan slachtoffers van motorrijtuigbestuurders die vluchten en onbekend blijven.

Uiteraard zijn de beelden van de dashboardcamera niet alleen voor u een meerwaarde, maar kunt u er ook een slachtoffer mee helpen als u zelf niet bij het schadegeval betrokken bent. Of u kunt met de dashcam-beelden de politie helpen om daders te bestraffen, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. Door een dashcam in de auto te laten opnemen, kunt u dan ook veel situaties op beeld vastleggen. Op de beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een andere auto geen voorrang verleende of een rood verkeerslicht negeerde en zo een verkeersongeval veroorzaakte. Dat is heel waardevol.

De beperkte bewijswaarde van een dashcam

De bewijswaarde van dashcambeelden is ook niet onbeperkt. Het is namelijk mogelijk om beelden te manipuleren of te bewerken. Vaak geeft het ook geen volledig beeld van een ongeval, omdat er maar vanuit een enkele hoek wordt gefilmd. Ook kunt u niet altijd zien wat er aan een ongeval voorafgaat. Beelden van een dashboardcamera zijn daarom met andere bewijzen te combineren. Het blijft belangrijk om de gegevens van getuigen te verzamelen, om foto's te nemen en dergelijke meer.

Houd er rekening mee dat in veel landen aan het gebruik van een dashboard-camera regels verbonden zijn of dat een dashboard-camera verboden kan zijn. Hoewel een dashcam legaal in Nederland kan worden gebruikt, is dat in het buitenland niet altijd het geval. Dat komt voornamelijk door privacybezwaren.

Nederlandse regels en waarde van de dashcam

In Nederland is het gebruik van een dashcam toegestaan. De beelden zijn legaal. Het is wel zo dat een dashboardcamera niet op zo'n manier in de auto mag worden geplaatst dat het het zicht belemmert. De beelden mogen ook niet zomaar online worden geplaatst, of toch niet als mensen en kentekens herkenbaar zijn. Enkel als de politie het anders bepaalt, bijvoorbeeld in functie van een opsporing, kan het wel.

Andere regels in het buitenland

De dashcam-wetgeving in België vertoont grote gelijkenissen met de regels in ons land. Ook daar is het gebruik van een dashcam toegestaan. In andere landen is het gebruik van deze camera zelfs bijna verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval in Rusland. Daar eisen vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen, omwille van de strijd tegen verzekeringsfraude, dat de auto met een dashboardcamera is uitgerust. Daarom zal u een dashcam in Rusland vaak zien verschijnen. Het is vooralsnog niet zo dat autoverzekeringsmaatschappijen in Nederland een dashboardcamera verplichten.

In bijvoorbeeld Duitsland zijn de regels dan weer anders. Eigenlijk zouden we bijna kunnen zeggen dat een dashcam in Duitsland verboden is. Er kunnen boetes worden opgelegd en over het algemeen aanvaarden Duitse rechters de beelden niet als bewijs. Ook in andere landen is men soms heel streng. Het is bijvoorbeeld zo dat een dashcam in Oostenrijk verboden is. Er geldt een algemeen verbod op het filmen van anderen zonder hun toestemming. Gaat u naar het buitenland en vraagt u zich af of het gebruik van de dashcam is toegestaan in het buitenland? Dan kunt u via de website van ANWB de dashcam-regels per land nagaan.

Niet alleen bij letselschadezaken is de dashcam in Nederland heel geliefd, ook het Openbaar Ministerie is erg blij met de dashcamtrend. De politie krijgt namelijk vaak filmpjes die het kan gebruiken om hufters uit het verkeer te halen en te bestraffen. Exacte cijfers zijn er niet, maar steeds vaker worden de beelden van een daschcam gebruikt door de politie.

Zijn deze camerabeelden rechtsgeldig? Ja, maar het Openbaar Ministerie heeft er ook een getuigenverklaring bij nodig. Anonieme beelden volstaan niet, omdat ze kunnen worden gemanipuleerd. Men moet een duidelijke verklaring hebben van iemand die verklaart dat wat er op de beelden te zien is, ook echt is gebeurd. Bij voorkeur gaat het om een onafhankelijke derde die niet zelf bij een schadegeval is betrokken.

Laat het duidelijk zijn dat dashcambeelden in Nederland erg waardevol kunnen zijn. Hiermee kan worden aangetoond wie er aansprakelijk is. Alleen de beelden volstaan niet en bijvoorbeeld getuigenverklaringen zijn nog steeds nodig, maar de beelden kunnen wel de doorslaggevende factor zijn. Plaats de dashcam steeds zo dat het zicht niet wordt belemmerd. En publiceer niet zomaar beelden online, ook niet van de dader, maar bezorg ze aan de politie of aan uw letselschade specialist.

Reactie plaatsen