arbeidsdeskundige bij letselschade

Arbeidsdeskundige bij letselschade: dit moet u weten

 

Letselschade kan ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt om te werken. In zo'n geval loopt u inkomsten en misschien wel carrièrekansen mis. Bij de berekening van de schadevergoeding wordt daar rekening mee gehouden. De geclaimde schadevergoeding kan worden betwist en dient natuurlijk te worden aangetoond. Daarom stelt men vaak een onafhankelijke arbeidsdeskundige aan.

 

Wat is een arbeidsdeskundige?

 

Een arbeidsdeskundige bij letselschade is geen letselschadespecialist, maar is wel een specialist op het gebied van beroepsuitoefening. Daarnaast is een onafhankelijke arbeidsdeskundige een specialist op het gebied van de financiële, juridische, maatschappelijke en sociale aspecten van verzuim. Het is een geboren onderzoeker en adviseur die ook die de juiste ondersteuning biedt. Hij giet zijn bevindingen en adviezen in verslagen en concrete re-integratieplannen. Daarnaast wordt een arbeidsdeskundige soms ingeschakeld voor voorlichting en advies.

 

Wat doet een arbeidsdeskundige?

 

In de praktijk zal de arbeidsdeskundige bij letselschade nagaan welke activiteiten u met de aanwezige klachten nog kunt uitoefenen. Hij zal ook nagaan wat de beste manier is om iemand te re-integreren en wat het inkomensverlies is. Bij een letselschadezaak zal de schade advocaat, vaak in samenspraak met de (verzekeraar van de) tegenpartij, veelal beslissen om een onafhankelijke arbeidsdeskundige aan te stellen. De bevindingen van de onafhankelijke arbeidsdeskundige zijn namelijk heel waardevol om de schadeclaim te onderbouwen en om tot een passende schadevergoeding te komen.

 

Hoewel een onafhankelijke arbeidsdeskundige bij letselschade vaak wordt aangesteld, is het niet zo dat dit verplicht is. Bovendien kan de onafhankelijke arbeidsdeskundige ook door een werkgever of door het UWV worden aangesteld, bijvoorbeeld om de re-integratiemogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast wordt een onafhankelijke arbeidsdeskundige al eens ingeschakeld in het kader van de arbeids-aansprakelijkheidsverzekering.

 

Wat verdient een arbeidsdeskundige?

 

Volgens de Nationale Beroepengids verdient een onafhankelijke arbeidsdeskundige bij aanvang rond de 3213 euro bruto per maand. Dit kan oplopen tot ongeveer 4377 euro. De salarissen zijn uiteraard van verschillende factoren afhankelijk. Bovendien zijn er vaak ook secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag op het gemiddelde maandinkomen.

 

Het inschakelen van expertise, zoals het inschakelen van een onafhankelijke arbeidsdeskundige, resulteert hoe dan ook in kosten. Als slachtoffer hoeft u zich hier echter geen zorgen over te maken. De aansprakelijke partij dient deze redelijke onderzoekskosten te vergoeden. Om hierover geen discussie te hebben, zal het aanstellen van de onafhankelijke arbeidsdeskundige veelal in samenspraak met de tegenpartij gebeuren.

 

Tips voor gesprek met arbeidsdeskundige

 

In de praktijk zal de onafhankelijke arbeidsdeskundige bij letselschade steeds het gesprek met het slachtoffer aangaan. Dit gesprek levert vaak heel waardevolle informatie op. Het is belangrijk om tijdens het gesprek met de onafhankelijke arbeidsdeskundige eerlijk te zijn, maar er zijn toch ook een aantal aandachtspunten. Daarom de volgende tips voor het gesprek met de arbeidsdeskundige:

 

  • Neem altijd de letsel advocaat mee naar het gesprek met de onafhankelijke arbeidsdeskundige.
  • Zorg voor een goede voorbereiding, zodat u goed kunt vertellen welke klachten u ervaart en zodat u zeker niets vergeet.
  • Denk vooraf na over welke mogelijkheden u ziet om nog te werken en wat u zelf nog zou willen doen.
  • Wees eerlijk over de klachten die u ervaart en over hoe u zich voelt, ook als u zich hierover schaamt. Het is belangrijk om de waarheid niet te verbloemen en om geen klachten te verzwijgen.
  • Als het niet klikt met de arbeidsdeskundige bij letselschade laat u dat weten aan uw belangenbehartiger.
  • Vraag steeds om een conceptrapport, neem dit door en controleer of alles klopt.

Hebt u nog vragen over het aanstellen van een arbeidsdeskundige bij letselschade? Neem dan contact op met onze letselschade advocaat. Wij informeren u graag en zorgen bijvoorbeeld voor passende tips voor het gesprek met de arbeidsdeskundige.

Reactie plaatsen