Als fietser aangereden worden door een auto die zijn verlichting niet aan had

Als fietser aangereden worden door een auto die zijn verlichting niet aan had

Fietsongeval door auto zonder verlichtingBen je als fietser aangereden door een auto, die zijn verlichting niet aan had? Fietsongevallenzijn in Nederland niet ongewoon. Recent was het zelfs zo dat er meer dodelijke fiets- dan auto-ongevallen waren. De elektrische fiets blijkt een grote boosdoener te zijn. Toch zorgt ook een gebrekkige zichtbaarheid op een hoger risico op aanrijdingen met fietsers. Maar wat als een fietser aangereden wordt door een auto die zelf zijn verlichting niet aan had: is die auto dan altijd aansprakelijk voor alle letselschade? Ongevallen door een auto zonder verlichting komen regelmatig voor, gelukkig kun je de schade claimen.Van zodra het donker wordt moet een autobestuurder zijn dimlicht gebruiken. In principe kan je ook het groot licht gebruiken bij moeilijk zicht, maar dat mag niet wanneer je je achter een fietser bevindt. Het gebruik van daglichten is overigens niet verplicht. De vraag of de bestuurder hier al dan niet een fout beging, hangt dus af van de concrete omstandigheden. Was het dag of nacht? Was er sprake van belemmerde zichtbaarheid? Had de bestuurder hierdoor als zorgvuldige wegdeelnemer moeten weten dat hij zijn dimlichten diende te gebruiken? Ook andere factoren spelen natuurlijk een rol: had de fiets ook zelf verlichting en bevond de fietser zich wel op het fietspad? Dergelijke concrete factoren zullen de verdeling van de aansprakelijkheid en de eigen fout vormgeven. Verder zullen we zien dat de wetgever echter ook grenzen oplegt. Een auto zonder verlichting is niet toegestaan als het s'avonds donker is, als fietser zijnde ben je dus niet volledig aansprakelijk.Artikel 185 WvW biedt de fietser een ruime bescherming. Hierbij is de bestuurder van de wagen steeds voor minimaal 50 % aansprakelijk, zelfs indien het de fietser was die de fout beging (wagen diende verlichting niet aan te hebben). Indien de aangereden fietser jonger is dan 14 jaar, loopt die aansprakelijkheid zelfs op tot 100 %. Uiteraard kan de fietser in het eerste geval ook altijd aantonen zelf geen eigen schuld te treffen: ook dan is de bestuurder van de wagen gewoon integraal aansprakelijk.Artikel 185 WvW kan enkel toegepast worden in de verhouding motorrijtuig/niet-motorrijtuig. Met betrekking tot elektrische fietsen dient dan ook een onderscheid gemaakt te worden tussen de elektrische fietsen met trapondersteuning en een maximale snelheid tot 25 km/u (niet-motorrijtuig) en de varianten die ook snellere snelheden bereiken (motorrijtuig). In dat laatste geval kan de bestuurder van de elektrische fiets zich niet beroepen op artikel 185 WvW en zal er een feitenonderzoek dienen te gebeuren waarbij wordt nagegaan of en in welke mate fouten van de bestuurders hebben bijgedragen tot het ongeluk. Zo kan de wagen ’s nachts geen verlichting gehad hebben, maar kon dat ook voor de fietser het geval zijn. In dat geval is een eigen schuld van 50 % niet ongewoon. Was de fietser wel volledig in orde en ging het om een nachtelijke aanrijding waarbij de bestuurder van de wagen de fiets niet opmerkte door het niet gebruiken van verlichting? Dan zal de bestuurder van de wagen voor 100 % aansprakelijk zijn. Geldt het omgekeerde: de bestuurder van de wagen diende overdag geen lichten te gebruiken én de fout ligt volledig bij de bestuurder van de snelle elektrische fiets (bv. door een ineens en onverwachts manoeuvre), dan zal de fietsbestuurder mogelijks de bestuurder van de wagen in het geheel niet kunnen aanspreken. Fietsongevallen met auto's zonder verlichting zijn dus niet altijd volledig claimbaar, wees hier dus van bewust.Wel is het zo dat de rechter nog steeds een billijkheidscorrectie kan uitvoeren, ook na de verdeling van de aansprakelijkheid. Dat klinkt bij een confrontatie tussen een wagen en een elektrische fiets niet ongewoon, gelet op het grote verschil tussen een elektrische fiets die 26 km/u haalt en een variant die dan weer niet iets lager scoort. Op basis van de Betriebsgefahr van de wagen valt het dan ook te verantwoorden om naar een meer billijke verdeling van de aansprakelijkheid te gaan. Meer weten over een fietsongeval door een auto zonder verlichting? Neem dan contact op met de specialisten van SAP advocaten.
Reactie plaatsen