Acht soorten schadevergoedingen, hoe moet je ze aanvragen?

Acht soorten schadevergoedingen, hoe moet je ze aanvragen?

Wanneer je letselschade hebt opgelopen ten gevolge van een fout van een ander, kan je die derde aansprakelijk stellen. In de schadeclaim worden steeds verschillende schadeposten opgenomen. Uiteraard zal je die schade ook moeten kunnen aantonen of toch minstens voldoende aannemelijk moeten maken, pas dan kan je ze aanvragen. Wij leggen voor onderstaande acht schadeposten uit hoe je dat concreet kan doen.   #1. De smartengeldvergoeding Starten doen we met een begrip die we wel vaker terug zien komen: het smartengeld. Het gaat om een immateriële schadevergoeding voor schade die niet vermogensrechtelijk kan aangetoond worden. De vergoeding heeft onder andere betrekking op de (emotionele) pijn, het leed en de stress ten gevolge van het ongeval. Ook de gederfde levensvreugde of de schade voor een litteken komen in aanmerking voor een smartengeldvergoeding. De aanwezigheid daarvan laat je steeds vaststellen door een deskundige. De hoegrootheid van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Zo kan aangenomen worden dat een zichtbaar litteken voor een jong en modebewust persoon erger is dan voor een oudere man. Natuurlijk kan je dat altijd trachten te weerleggen. Ga daarom op zoek naar eerdere jurisprudentie waarbij personen zich in een gelijkaardige situatie bevonden. Op basis van die uitspraken kan je dan ook de smartengeldvergoeding vastleggen.   #2. Transportkosten Ten gevolge van het schadegeval moet je je extra verplaatsen, bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of de deskundige die zal helpen bij het vastleggen van het emotionele leed. Die transportkosten kan je opnemen in de schadeclaim. Gebruik je het openbaar voervoer? Dan kan je de concrete kosten aangeven. Bewaar wel goed de bonnetjes. Bij gebruik van de eigen wagen noteer je de afgelegde afstanden en kan je de normbedragen gebruiken die de Letselschade Raad heeft vastgelegd. Bij andere soorten vervoer, zoals liggend vervoer of taxikosten, zal je eerst de noodzaak moeten bewijzen. Voor vervoer per taxi volstaat het bijvoorbeeld om aan te tonen dat je niet over een rijbewijs beschikt en er in jouw regio een te beperkt busaanbod is.   #3. Helpende handen Mogelijks kan je het huishouden niet meer volledig onder handen nemen. In zo’n geval zal je huishoudhulp moeten inschakelen. Het gaat niet alleen om het reinigen van het huis maar ook bijvoorbeeld het doen van boodschappen of het verzorgen van de kinderen. Denk ook aan een tuinman die nu het gras dient af te rijden. Die kosten kan je concreet aantonen of je kan gebruik maken van de normbedragen zoals ze in de Letselschade Richtlijnen zijn opgenomen. Houd wel rekening met de concrete situatie. Indien je vroeger maar voor 50 % bijdroeg aan het huishouden, moeten de gemaakte kosten hier ook mee in verhouding staan. Een schadevergoeding heeft immers het nut om jouw situatie te herstellen naar hoe het was voor het schadegeval, niet om als bonus te dienen.   #4. Verlies aan vermogensvoordelen Wanneer je in het huishouden de handen niet langer uit de mouwen kan steken, mogen we aannemen dat dat ook op professioneel vlak zo zal zijn. Zowel op korte als op lange termijn kan je dan ook heel wat inkomsten mislopen. Zo zal je bij ziekte bijvoorbeeld nog maar 70 % van het loon ontvangen. Mogelijks volgt er na twee jaar ziekte zelfs een ontslag. Het is dan ook belangrijk om een volledige berekening te maken van alle vermogensvoordelen die je misloopt. Denk niet alleen aan het loon maar ook aan de pensioenopbouw, eventuele fooien of salarisverhogingen. Ook als zzp’er kan je dergelijke berekeningen maken. Weet wel dat het maken van die berekeningen allesbehalve eenvoudig is. Wij adviseren daarom steeds om hier een letselschade expert in te schakelen. Bij SAP beschikken we alvast over rekenkundigen die de nodige berekeningen kunnen maken.   #5. Schadevergoeding voor studievertraging Ook als student kan je heel wat inkomsten mislopen, zij het eerder onrechtstreeks. Door de studievertraging neem je immers minder snel deel aan het arbeidsleven, zal je later carrière maken en heeft dat ook zo z’n gevolgen voor de verdere loopbaan. De berekening van de kosten van studievertraging is niet eenvoudig, waardoor we adviseren om gebruik te maken van de normbedragen die in de Letselschade Richtlijnen zijn opgenomen. Die normbedragen zijn wel weergegeven voor een periode van twaalf maanden. Bij een kortere studievertraging dienen ze dus te worden omgeslagen, terwijl bij een langere studievertraging een berekening in concreto noodzakelijk is.   #6. Concrete schadeposten Naast voorgaande schadeposten zijn er ook heel wat bijzondere schadeposten die je concreet kan aantonen. Het kan hierbij eveneens gaan om kosten die je al gemaakt hebt maar die nu nutteloos zijn geworden: een reeds geboekte reis, een abonnement voor de sportschool of de huur van een woning waar je door het verblijf in een revalidatiecentrum geen genot van hebt. Hier geldt ook het omgekeerde: kan je bijvoorbeeld wel op vakantie maar moet je hierdoor extra kosten maken? Een hotel is duurder dan een camping. De meerkost zal je dan ook gewoon mogen inbrengen. Zorg er wel steeds voor dat je alles voldoende kan toelichten.   #7. Toekomstschade We haalden het bij het verlies aan vermogensvoordelen reeds aan: de kosten moeten vaak ook op lange termijn begroot worden. Misschien zal de tuinman wel nog jarenlang moeten langskomen? Ook die toekomstschade kan je in de schadeclaim opnemen. Maak het wel steeds voldoende aannemelijk: je wordt vast geen honderd en ooit zal je misschien in een kleiner appartementje gaan wonen.   #8. Wettelijke rente De volledige berekening gemaakt? Dan moet je hierop ook nog eens de wettelijke rente toepassen. Het gaat om een percentage dat door de overheid wordt bepaald. De wettelijke rente loopt van de dag van het schadegeval tot de dag van de betaling.  

Hulp nodigen bij het aanvragen van de schadevergoeding?

Met slechts acht schadeposten is bovenstaande lijst nog vrij summier te noemen. Dat terwijl er toch wel heel wat berekeningen aan voorafgaan. Het aantal schadeposten is hoe dan ook steeds een praktijkstudie waarbij de individuele situatie centraal staat. Om een maximale vergoeding te krijgen voor de geleden en de toekomstige schade, raden we dan ook steeds aan om onze letselschade advocaat te Amersfoort in te schakelen. Dat hoeft trouwens niks te kosten: ook de juridische kosten zullen een onderdeel vormen van de schadeclaim.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down