Verstikking kind

18 maart 2022

In het verkeer zijn kinderen een kwetsbare groep. Maar ook thuis, op de speelplaats of in de sportschool zijn kinderen extra kwetsbaar. Ze zijn niet altijd even alert, zien het gevaar niet altijd of ze hebben niet altijd de juiste reflexen. Zelfs binnen de muren van het ouderlijk huis zijn ze heus niet altijd veilig. Het zorgt ervoor dat er jaarlijks 140.000 tot 200.000 kinderen op de SEH van een ziekenhuis terechtkomen. Van verbranding tot de verstikking van een kind: wat kan een kind van 3-5 jaar toch veel overkomen! We hebben het over de vijf ongevallen die het vaakst voorkomen bij min 18-jarigen. We leggen ook uit hoe ongevallen als verstikking van een kind te voorkomen zijn.

Het is niet de verstikking van een kind die het vaakst voorkomt. Volgens recente cijfers is 65% van de SEH-behandelingen bij kinderen namelijk het gevolg van een valongeval. Valongevallen kunnen daarbij heel uiteenlopende oorzaken hebben. Soms resulteert een val in enkele schaafwondjes en krokodillentraantjes, maar soms zijn de gevolgen veel ernstiger en krijgen kinderen met bijvoorbeeld botbreuken te maken.

Bij kinderen jonger dan vier jaar is vooral een val van de trap niet zonder gevolgen. Bij kinderen tussen vijf en twaalf jaar gaat het opvallend vaak om een val van een speeltoestel, bijvoorbeeld van een schommel of een glijbaan. Er is verder een duidelijke link met het verkeer en verkeersongevallen, want een val van een fiets, een elektrische step of een bromfiets resulteert ook vaak in ernstige verwondingen.

Veel van deze ongevallen ontstaan omdat kinderen het gevaar nog niet goed zien. Het is belangrijk dat ouders en opzichters de kinderen daarvoor behoeden. Toch kan het dat u even niet oplet en dat het alsnog misgaat. Er zijn gelukkig ook enkele preventieve dingen die men kan doen, zoals een traphekje aan de trap plaatsen of rubberen matten onder het speeltoestel. In het verkeer mag het belang van een (fiets)helm niet worden onderschat.

Volgens dezelfde cijfers is een op acht SEH-behandelingen bij minderjarigen het gevolg van een vergiftiging. Het gaat daarbij vooral om kinderen met een leeftijd van 13 tot en met 18 jaar, waarbij vooral een alcoholvergiftiging vaak voorkomt. Toch mag het aandeel jonge kinderen dat om deze reden wordt opgenomen niet worden onderschat. Ongeveer 12% van de vergiftigingsongevallen treden op bij kinderen jonger dan vier jaar. Vooral medicijnen vormen een gevaar, omdat ze eruitzien als snoepjes en kinderen de neiging hebben om alles in hun mond te stoppen.

Het is belangrijk om goed na te gaan welke producten giftig zijn en deze buiten het bereik van jonge kinderen te houden. Het gaat daarbij niet alleen om geneesmiddelen – die een groot deel van alle gevallen vertegenwoordigen –, maar ook om huishoudmiddelen, planten, paddenstoelen, dieren, cosmetica, genotsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Bij oudere kinderen wordt vergiftiging vaak geassocieerd met experimenteren en het gebruik van verdovende middelen. Dergelijke middelen zijn eveneens uit de buurt van kinderen te houden.

Als een kind vergiftigingsverschijnselen vertoont, denk maar aan het buiten bewustzijn raken of aan de verstikking van een kind, is het belangrijk om rustig te blijven en zo snel mogelijk de eerste hulp van het ziekenhuis of de huisartsenpost te contacteren. Geef meteen de naam van de stof door, de geschatte hoeveelheid, het moment van inname, de leeftijd van het kind en de verschijnselen. Neem het restant van het middel steeds mee, net als de verpakking en eventueel wat braaksel. Wek geen braken op als het niet duidelijk is wat het kind heeft ingeslikt of als u hiertoe geen instructies heeft gekregen. Dit kan namelijk de verstikking van een kind veroorzaken.

Kinderen lopen een veel groter risico op brandwonden. Jonge kinderen hebben de neiging om naar alles te grijpen en dat kan bijvoorbeeld ook een hete pot thee zijn, terwijl ze uiteraard ook eens hun handjes op het glas van de kachel moeten leggen. Soms hoeft u maar een milliseconde onoplettend te zijn en zijn ze er al in geslaagd om iets van tafel te grissen en ernstige brandwonden op te lopen. Het is dan ook erg belangrijk om brandwonden te voorkomen. Dat doet u natuurlijk door in een keukentje een kind van 2 jaar niet alleen te laten, dat is logisch.

Zorg er daarnaast voor dat hete pannen niet op de rand van het aanrecht staan, maar wat verderaf, waar kinderen er niet zomaar bij kunnen. Houd kaarsen, heet water en andere hete spullen buiten grijpbereik en plaats een veiligheidshekje voor de open haard.

In het verkeer zijn kinderen extra kwetsbaar. Ze begrijpen nog niet goed hoe gevaarlijk het verkeer is, terwijl pakweg een spin ze wel al de stuipen op het lijf kan jagen. Dat komt omdat het inschattingsvermogen van kinderen nog niet helemaal goed is ontwikkeld, waardoor ze zonder al te veel na te denken de straat oversteken. Tegelijkertijd zijn kinderen erg klein en zijn ze niet altijd goed zichtbaar. Een autobestuurder ziet hen bijvoorbeeld niet als ze ineens van achter een auto rennen. Zelfs op de fiets zijn ze niet goed zichtbaar, al zeker als ze in de dode hoek van een vrachtwagen postvatten.

Een goede verkeerseducatie is bij kinderen erg belangrijk en kan helpen om verkeersongevallen te voorkomen. Stap voor stap moeten kinderen leren om het gevaar van het verkeer in te zien. Tegelijkertijd moeten ze hun gebrek aan inschattingsvermogen in de hand leren te houden door automatismen te ontwikkelen, zoals een vast overstapritueel. Als ouder kunt u de zichtbaarheid van kinderen vergroten door ze een fluojasje aan te doen of een vlagje op de fiets te spelden, terwijl u hun veiligheid vergroot door ze een fietshelm op te doen. Vergeet uiteraard niet om zelf het goede voorbeeld te tonen.

Als het toch tot een verkeersongeval komt, is het aansprakelijkheidsrecht kinderen erg gunstig gestemd. Kinderen onder de veertien jaar genieten namelijk van extra bescherming, zelfs als ze zelf het verkeersongeval hebben veroorzaakt. Van andere verkeersdeelnemers mag namelijk worden verwacht dat ze extra oplettend zijn voor kinderen. Enkel als een kind een ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, is deze regel anders. Dit komt in de praktijk echter maar heel zelden voor.

Tijdens de orale fase, de eerste 21 maanden in het leven van een mens, ligt de bevredigingsfocus bij de mond. Kinderen hebben de natuurlijke neiging om dingen in hun mond te steken en om te zuigen, iets wat ervoor moet zorgen dat kinderen borstvoeding aanvaarden. Het is eigen aan zoogdieren, maar het zorgt er ook voor dat verstikking kind na kind treft. Tijdens deze levensfase steken kinderen namelijk ook andere dingen in hun mond en dat is niet zonder gevaar. Voor u het goed en wel doorhebt, zit er een knikker in hun luchtpijp of verstikt een stuk motor speelgoed het kind.

Ingrijpen bij verstikking kind

Wanneer u verstikking bij een kind vaststelt, slaat u tot vijf keer met de onderkant van uw handpalm tussen de schouderbladen. Vervolgens voert u de heimlichgreep uit. Dat is een methode om blokkades van de luchtwegen te verhelpen. Het werd bedacht door Henry Heimlich die de methode in 1974 beschreef en in 2016, toen hij zelf 96 jaar was, voor het eerst zelf diende toe te passen.

Bij deze ingreep laat u het kind op een stoel zitten of gaat u achter het slachtoffer staan. U zet de knie tegen het slachtoffer of de rugleuning van de stoel, steekt beide handen onder de oksels door en balt de dominante hand tot een vuist. Daarbij dient de duim in de vuist terecht te komen. Zo voorkomt u dat u het kind met uw duimknokkel verwondt wanneer u de verstikking bij het kind tracht te verhelpen.

De andere hand vouwt u om de vuist, waarna u beide handen tussen de navel en het begin van het borstbeen plaatst. U trekt nu de vuist in een krachtige en snelle beweging schuin naar omhoog, waarbij u een scheppende beweging maakt. Het plotse samendrukken van het middenrif drukt de lucht uit de longen en duwt de blokkade uit de luchtpijp, waarna de verstikking van een kind is verholpen. Na het uitvoeren van het manoeuvre dient u altijd een arts te consulteren. U kunt met een heimlich-greep de peuter redden, maar er bestaat ook altijd een risico op inwendige letsels. Houd er rekening mee dat u deze greep nooit mag doen bij een baby. U kunt met de heimlich-greep de baby meer kwaad dan goed doen. Doe het enkel bij kinderen vanaf een jaar.

Reactie plaatsen