Schadevergoeding na een ski-ongeval

Schadevergoeding na een ski-ongeval

De wintersport is voor velen dé vakantie van het jaar. De mooie bergen met witte pistes en de volle kroegen tijdens de après-ski zijn voor veel mensen reden genoeg om tijdens de wintermaanden naar een wintersportgebied af te reizen. Maar wat nu als deze vakantie niet goed afloopt en u betrokken raakt bij een ski-ongeval? Kunt u de schade die u hierdoor lijdt vergoed krijgen?

Verhalen van uw schade

Tijdens de wintersportvakantie vinden op de pistes regelmatig ongevallen plaats. Vaak zijn dit eenzijdige ongelukken: de skiër valt doordat hij of zij de controle over zijn of haar ski's verliest, niet meer op tijd kan remmen of doordat hij of zij bang is en zich daardoor gewoon laat vallen. In sommige gevallen wordt echter een ongeluk veroorzaakt door onzorgvuldigheid of zelfs roekeloosheid van een andere skiër of snowboarder. In zo'n geval zal u uw schade willen verhalen op degene die hiervoor aansprakelijk is.

 

De regels op de piste

Op elke piste gelden dezelfde gedragsregels. Deze regels zijn opgesteld door de Fédération Internationale de Ski (FIS) en gelden voor iedere skiër en snowboarder. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid zal dan ook worden gekeken of de betrokkenen zich aan deze regels hebben gehouden. Als het ongeluk is ontstaan doordat iemand zich niet aan deze gedragsregels heeft gehouden kan dit een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

De algemene regels die de FIS heeft opgesteld luiden als volgt:

  1. Houd rekening met anderen. Iedere skiër moet zich zo gedragen dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
  2. Beheersen van snelheid en skistijl. Iedere skiër moet te allen tijde kunnen stoppen of uitwijken. De snelheid moet worden aangepast aan de skivaardigheid, de conditie van de piste, de drukte op de piste enzovoort.
  3. Keuze van het spoor. De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
  4. Inhalen. Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
  5. Invoegen en weer verder skiën. Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
  6. Smalle plaatsen. Een skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op een smalle of onoverzichtelijke plaats op de piste te begeven.
  7. Klimmen en lopen. Alleen aan de zijkant van de piste mag een skiër te voet afdalen of klimmen.
  8. Borden en markeringen. Iedere skiër dient de borden en markeringen in acht te nemen.
  9. Verlenen van hulp. Iedereen is verplicht hulp te verlenen.
  10. Legitimeren. Iedereen die zich op de piste bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

 

Welk recht is van toepassing?

In veruit de meeste gevallen kennen ski-ongevallen een internationaal karakter. Veel ski-ongevallen vinden immers plaats in het buitenland en daarnaast zijn er mensen van veel verschillende nationaliteiten aanwezig op de piste. De vraag is dan welk recht van toepassing is op het ongeval. De hoofdregel is dat het recht van toepassing is van het land waar het ongeluk zich voordoet. Dit is anders indien het slachtoffer en de veroorzaker beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben. In dat geval is namelijk ook het recht van dat land van toepassing. Indien een Nederlander bijvoorbeeld op een Oostenrijkse piste omver wordt geskied door een andere Nederlander, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Aansprakelijkheid naar Nederlands recht

Tijdens het skiën wordt een sportieve activiteit uitgeoefend. Als het Nederlandse recht van toepassing is, heeft dit als gevolg dat de rechter het ongeval naar de regels die gelden in sport- en spelsituaties zal beoordelen. Dat houdt in dat de veroorzaker van een skiongeluk minder snel aansprakelijk zal zijn dan buiten sport- en spelsituaties. Dit heeft ermee te maken dat deelnemers aan een sport of spel (in dit geval de skiërs en snowboarders) in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten. Als iemand een ongeval heeft veroorzaakt betekent dat dus niet automatisch dat diegene ook aansprakelijk is voor de hierdoor veroorzaakte schade, zelfs niet als diegene (een van) de skiregels heeft overtreden.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Active female fell down on snow during ski training

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw wintersport en wil u uw schade op de veroorzaker verhalen? Neem dan contact met ons op. Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis of op ons kantoor in Amersfoort.

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down