Rechtbank

X stapt naar de rechtbank en wil schadevergoeding van Y. De rechter oordeelt dat X gelijk heeft. Op basis van het bewijs komt de rechter namelijk tot de conclusie dat het paard van Y de schade van X heeft veroorzaakt. Voor zulke gevallen schrijft de wet voor dat de bezitter van het paard aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. De rechter neemt wel 70% eigen schuld bij X aan. Dat betekent dat Y maar 30% van de schade hoeft te vergoeden. De rechter legt aan dit standpunt ten grondslag dat X zelf ook een ervaren ruiter was. Hierdoor wist ze dat paarden soms onberekenbaar zijn en dat het gevaarlijk kan zijn om samen met paarden in een afgesloten wei te verblijven.

Gerechtshof

In hoger beroep komt het gerechtshof tot een andere conclusie. De grondslag van de wettelijke aansprakelijkheid door dieren is volgens het hof het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt. In dit geval zijn het precies die eigen energie en onberekenbaarheid van het paard, die hebben geleid tot het toebrengen van schade aan X. De wet heeft die aansprakelijkheid nu juist bij de eigenaar van het dier willen laten. De rechter van het hof vindt een eigen schuld aftrek van 70% dan ook niet op zijn plaats. Het resultaat van de procedure in hoger beroep is dat Y alsnog de complete schade van X dient te vergoeden.