De mens kan ook worden besmet. Besmetting kan optreden door inademing van besmet stof, door direct contact met besmette dieren en door het nuttigen van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet vlees. Met name het verwaaien van ingedroogde en op weilanden uitgereden mest zorgt voor verspreiding van de bacteriën naar de mens. Eén enkele bacterie is voldoende om besmet te raken. De incubatietijd is 9 tot 40 dagen. Tot 2007 werden jaarlijks ongeveer 20 mensen ziek van Q-koorts in Nederland. In 2007 werden dat ineens zo’n 170 mensen. In 2008 werden 1000 mensen met Q-koorts gemeld en in 2009 zijn ruim 2100 patiënten met Q-koorts bekend. Inmiddels zijn er 6 mensen als gevolg van Q-koorts in Nederland overleden.

Televisie en radio
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Een vandaag: Q-Koorts slachtoffers woedend

Netwerk: Wie is verantwoordelijk voor het lijden van de Q-koortspatiënten?

Internet- en krantenartikelen
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Roep om noodfonds voor patiënten met Q-koorts

Slachtoffers Q-koorts eisen miljoenen van overheid

Schade Q-koorts op boeren verhalen